Aktuellt – offentlig konst

Skissförslag till nytt offentligt konstverk i Gäddeholm

Den 19 juni 2023 tog Kulturnämnden beslut om genomförande av skissförslag till konstnärligt gestaltning för Gäddeholm av Pia Sandström. Konstnären är född 1969 i Stockholm, där hon också är bosatt och verksam. Hon är utbildad vid Kungl. Konsthögskolan i Stockholm, Bildkonstakademin i Helsingfors och Kunstakademiet i Trondheim.

Kulturnämnden har beslutat om tilldelning av genomföranduppdrag av skissförslaget Skogsportalen. Elever från Gäddeholmsskolan har medverkat i framtagandet av skissförslaget, där de i workshops med konstnären bland annat utforskat sin relation till skogen och byggt modeller av material de hittat i naturen. Utgångspunkt för uppdraget var att skapa ett platsspecifikt konstverk för Gäddeholm, och omfattar en mobil konstnärlig gestaltning för detaljplansområdet Fredriksdal. Efter att konstverket invigs sommaren 2024 kommer det att flytta runt och följa Fredriksdals framväxt. Verket kommer slutligen att placeras permanent i området år 2027.

Läs mer om skissförslaget på Västerås stads hemsida


Detalj ur skissförslag Skogsportalen av Pia Sandström © Pia Sandström/Bildupphovsrätt 2023
Nu är det nya minnesmärket invigt!

Den 24 maj invigdes Lekplatsen – Himlen är vårt enda tak! och jubileumsveckan för Sveriges första gymnasium, Rudbeckianska gymnasiet, 400år. Invigningen skedde i närvaro av DD.KK.HH Kronprinsessan och Prins Daniel, konstnären Ann-Sofi Sidén med flera.


Läs mer på jubileets hemsida

 
Lekplatsen – Himlen är vårt enda tak!, Ann-Sofi Sidén, 2023 © Ann-Sofi Sidén/Bildupphovsrätt 2023

”Lekplatsen – Himlen är vårt enda tak!” av Ann-Sofi Sidén

Det tvådelade minnesmärket för Sveriges första gymnasium har konstnären Ann-Sofi Sidén skapat särskilt för platsen. En liten platsbildning vid en befintlig mur och en lång gång- och cykelbana har beklätts med rött marktegel i fiskbensmönster. Det textila uttrycket med tre ornamenterade delar skapar en rumslighet och rytm när man rör sig på platsen och den ”långa röda mattan” representerar unga människors vandring ut i livet. Vid en befintlig mur på platsen reser sig verkets skulpturala del, två unga kvinnor på styltor vars händer möts ovanför muren. I en hälsning, lek eller för att stödja varandra. Med konstverket vill konstnären lyfta fram lekens och nyfikenhetens betydelse för lärande. Skulpturen är 4,5 meter hög och har gjutits i återvunnet aluminium.

Verket är inspirerat av Biskop Johannes Rudbeckius och hans hustru Malin Hisings gärning. De skapade helt nya institutioner för att lyfta människan ur okunnighet och misär, genom att främja bildning, social rättvisa och själslig upplysning. Malin Hisings gärning har lyfts fram alltmer i vår samtid, bland annat hennes engagemang i bildandet av Sveriges första flickskola. Verkets titel är inspirerat av platsen för den konstnärliga gestaltningen. En plats där det första skolhuset låg, och intill skolbyggnaden fanns djäkneplatsen som även kallades ”lekplatsen”. Rudbeck och Hisings valspråk var en del av märket för boktryckeriet som grundades 1621: ”Himmelen följer jag och intet lägre”. Valspråket finns även på Carl Milles skulptur ”Johannes Rudbeckius” som invigdes vid 300-års jubileet, 1923.

Ann-Sofi Sidén (f. 1962) är en av Sveriges mest tongivande konstnärer som har rönt framgångar både i Sverige och internationellt. Hon har arbetat i mängd olika uttryck som fotografi, performance, installation- och videokonst. Hon har gjort fler platsspecifika uppdrag som Puzzle (2008) för Campus Gärdet i Stockholm, Fideicommissum (2006) för Wanås slottspark och Ekebergsparken skulpturpark i Oslo samt Same Unknown (2011) för Kumla Bostäder. Ett av Ann-Sofi Sidéns pågående projekt är Fredad plats / Sanctuary – minnesmärket efter terrorattentatet 2017 på Drottninggatan i Stockholm – som kommer att installeras på Sergels torg i Stockholm. Ann-Sofi Sidén gästade Västerås konstmuseum 2015 i egenskap av professor på Kungl. Konsthögskolan då hennes studentgrupp skapade konstnärliga tolkningar av konstmuseets samling i utställningen ”Visitation”. I Västerås konstmuseums samling finns Ann-Sofi Sidéns videoverk Good Morning America (1994) och In Passing (2007).Skissförslag till nytt offentligt konstverk i Sätra

Den 27 april 2023 tog Kulturnämnden beslut om genomförande av skissförslaget till konstnärligt gestaltning för Sätra – Delprojekt 1: Bullervall av Katja Pettersson. Konstnären är född 1972 i Karlstad och delar av familjen är från Västerås. Hon är utbildad på Konstfack och Kungl. Konsthögskolan, och är nu verksam i Stockholm.

Hösten 2022 utlystes en projekttävling för en ny konstnärlig gestaltning på bullervallen i Sätra. Kulturnämnden har beslutat om genomförande av Katja Pettersson vinnande skissförslag, som har utgångspunkt i Västerås industrihistoria, lokal folktro och urtida solmytologi. Konstverket kommer att invigas 2024.

Läs mer om skissförslaget på Västerås stads hemsida


Detalj ur Katja Petterssons skiss för Sätra – delprojekt 1: Bullervall © Katja Pettersson/Bildupphovsrätt 2023


Nya skulpturserien Min plats! av Joakim Ojanen är invigd

Min plats av Joakim Ojanen är en serie skulpturer i brons särskilt skapad för Kajstaden. Sedan installationen av Tidsresenären 2020 har ytterligare fyra konstverk installerats. Tillsammans bildar de nu en egen konstpromenad och berättelse – om att växa upp i Västerås och om att vara människa.

Konstnären Joakim Ojanen, Ann-Louise Molin Östling (S), ordförande i kulturnämnden och Anders Rastin, VD, Mälarstrandens Utvecklings AB med flera deltar vid invigningen.

Konstprojektet har skett genom samarbete mellan Mälarstrandens Utvecklings AB och Västerås stad.

En bättre dag av Joakim Ojanen, 2023 © Joakim Ojanen/Bildupphovsrätt 2023
Foto: Bo Gyllander

Ny offentlig konst till Oxbacken i Västerås

Ne Jotka Tulivat Me Jotka Jäimme / Dom Som Kom Vi Som Blev
av Lisa Juntunen Roos

Ne Jotka Tulivat Me Jotka Jäimme / Dom Som Kom Vi Som Blev är ett storskaligt platsspecifikt verk i elva delar av konstnären Lisa Juntunen Roos. Bilderna är skapade av 2000 flätade återanvända kaffepaket i ram av svetsad stål, och finns på alla våningsplan i byggnadens två trapphus. 

Detalj Ne Jotka Tulivat Me Jotka Jäimme / Dom Som Kom Vi Som Blev av Lisa Juntunen Roos, 2022© Lisa Juntunen Roos/Bildupphovsrätt 2023 Foto: Bo Gyllander

Utgångspunkt för bildernas motiv är fotografier ur familjealbum tillhörande familjer som var en del av arbetskraftinvandringen till Västerås från 1940-talet och framåt, främst från Finland och Italien. Collage av dessa fotografier har fungerat som förlagor till konstverken. Med Ne Jotka Tulivat Me Jotka Jäimme / Dom Som Kom Vi Som Blev vill Lisa Juntunen Roos lyfta fram den mänskliga drivkraften att kunna anpassa sig och börja om på en ny plats.  


Detalj Ne Jotka Tulivat Me Jotka Jäimme / Dom Som Kom Vi Som Blev av Lisa Juntunen Roos, 2022© Lisa Juntunen Roos/Bildupphovsrätt 2023 Foto: Bo Gyllander

Lisa Juntunen Roos är uppvuxen i Västerås, utbildad på Handarbetets Vänner Skola och Konstfack och har deltagit i utställningar i Sverige och internationellt. 2018 tilldelades hon Västerås stads kulturstipendium i bild.

Här kan du titta på en film om Lisa Juntunen Roos konstnärliga gestaltning:

Lisa Juntunen Roos på Oxbacken – YouTube


Ny offentlig konst till Irstaskolan

Svepande rörelser och levande färger av Jakob Ojanen

Eleverna och medarbetarna på Irstaskolan välkomnas av ny storslagen konst när höstterminen 2022 går av stapeln.  

Den nya Irstaskolan har byggts i två etapper. Skolbyggnaden för låg- och mellanstadiet stod klar och sattes i bruk redan 2020. Den andra och sista byggetappen, som omfattar skollokalerna för högstadiet har färdigställts under senvåren/sommaren 2022. Till denna byggnad har konstnären Jakob Ojanen på uppdrag av Västerås konstmuseum skapat Rörelser, en konstnärlig gestaltning i två delar för fasad respektive entréhall.  

På en ca. 45 kvm stor vägg breder en monumental målning på handmålade, glaserade kakelplattor ut sig. Lila, ljusblå och bruna mot en ljus bakgrund ser linjerna ut som svepande penseldrag över en vit målarduk. De bildar ett zickzack-mönster som påminner om människas äldsta bildspråk – streck och klotter.

Rörelser, fasadvägg till Irstaskolans högstadiebyggnad. ©Jakob Ojanen/Bildupphovsrätt 2023 Foto: Västerås konstmuseum
Rörelser, detalj ur fasadvägg till Irstaskolans högstadiebyggnad. ©Jakob Ojanen/Bildupphovsrätt 2023 Foto: Västerås konstmuseum

Målningens intensiva färger och kraftfulla uttryck upprepar sig som ett eko inne i skolbyggnadens entréhall, där den andra del av Jakob Ojanens konstnärliga gestaltning tar plats. Åtta figurskurna, fabrikslackerade målningar på aluminiumplåt tycks sväva från en tiometers hög vit fondvägg. Uttrycket och färgerna från fasaden går igenom även här. De liknar spontana kludd på ett arkpapper. Eller färgglada molnformationer.

Rörelser, entréhall till Irstaskolans högstadiebyggnad. ©Jakob Ojanen/Bildupphovsrätt 2023 Foto: Västerås konstmuseum

Västerås konstmuseum har följt konstnärens skaparprocess vilket du kan ta del av här:

Jakob Ojanen – Rörelser – YouTube

Jakob Ojanen (f. 1980) är uppvuxen i Irsta och var tidigare elev på gamla Irsta grundskola. Han är utbildad konstnär vid Konstfack i Stockholm, där han idag bor och är verksam.


Nytt verk i Joakim Ojanens skulpturserie för Kajstaden har installerats

Det nya verket Årstiden är vår består av tre skulpturer, tre blommor med olika personligheter. Blommorna är en symbol för nytt liv och naturen.
Efter Tidsresenären (på andra sidan gatan) är Årstiden är vår det andra delverket i en serie platsspecifika skulpturer som Joakim Ojanen har i uppdrag att gestalta för park- och kajstråket i Kajstaden. Ytterligare tre skulpturer kommer att installeras under våren 2023.

Detalj Årstiden är vår, Joakim Ojanen, 2022
© Bildupphovsrätt/Joakim Ojanen 2023

Skissförslag till nytt offentligt konstverk i Västerås framväxande stadsdel Sätra

I maj 2022 tog Kulturnämnden beslut om genomförande av skissförslaget Källan av Lisa Jeannin, utbildad vid Konsthögskolan i Malmö och bosatt i Gnesta. Hon har regelbundet ställt ut i Sverige och internationellt sedan slutet av 1990-talet och genomfört flera konstnärliga gestaltningsuppdrag.

Skissförslaget är ett nytt platsspecifikt konstverk för Vattenparken, som kommer att bli en central del av den nya stadsdelen Sätra i Västerås. Uppdraget omfattar konstverk för en torgyta och en vattenspegel. Installation av konstverket kommer att starta hösten 2023.

Läs mer om skissförslaget på Västerås stads hemsida


Svampar, stadssilhuetter, fåglar och tröjor

Ny offentlig konst till Tranellska gymnasiet och Blåsboskolan

Ny offentlig konst till skolor är ett prioriterat område inom Västerås stad. Skolan är ju en vital miljö i staden som de flesta kommuninvånarna, stora som små, har en relation till.

Västerås konstmuseum ansvarar för och driver sedan 2019 arbetet med att förse stadens skolor med ny offentlig konst genom projektet Fokus skola. Projektet omfattar inköp av färdigt producerade konstverk för utplacering i samband med Västerås stads pågående satsning på om- och nybyggnation av skolor.

Offentlig konst planeras alltid platsspecifikt utifrån platsens unika förutsättningar. Omgivande arkitektur och befintlig konst, skolans identitet och inriktning är några av de faktorer som påverkar urvalet och inköpet av ny konst.

Force Majeure New York, Maria Friberg, 2021.
© Maria Friberg/Bildupphovsrätt 2023.

För Tranellska gymnasiet har Västerås konstmuseum skapat en konstkollektion som visuellt avspeglar skolans utbildningsprofil inom hotell, restaurang och bageri. Maria Friberg och Per B. Sundberg är två av de konstnärer vars verk har köpts in till skolans restaurang och matsal. Fribergs svartvita fotografier av typiska ”skylines” gjorda av köksredskap och Sundbergs keramiska skulptur med svampar, fåglar och kaktusar skapar drömska, humoristiska landskap – lockande inspirationskällor för såväl eleverna som restauranggästerna.

Att väcka nyfikenhet och skaparglädje hos grundskolebarnen är också ambitionen med de konstverk som nu hänger på Blåsboskolans entréer, trappor och matsal. Både Erik Berglins street art-projekt med fotograferade fåglar från världens alla hörn och Germund Lindungers tröjor i trä har ett starkt visuellt uttryck. Samtidigt öppnar konstverken för frågor om t. ex. kunskap, mångfald och identifikation.  

Bird #055,#091,#116,#148, Erik Berglin, 2017.
© Erik Berglin/Bildupphovsrätt 2023. Foto: Gabriela López

Skissförslag till nytt offentligt konstverk på Oxbacken

I februari 2022 tog Kulturnämnden beslut om genomförande av skissförslaget NE JOTKA TULIVAT – ME JOTKA JÄIMME / DOM SOM KOM – VI SOM BLEV av Lisa Juntunen Roos, som är född i Västerås och examinerades från Konstfack 2020.

Skissförslaget är ett nytt platsspecifikt konstverk för parkeringshuset Oxen i Oxbacken centrum, Västerås. Uppdraget omfattar konstverk för två väggytor som sträcker sig över fem våningsplan i parkeringshusets två inglasade trapphus. Konstverket kommer att invigas i februari 2023.

Läs mer om skissförslaget på Västerås stads hemsida


 

Rudbeckianska 400 år – Sveriges äldsta gymnasium firas med ett nytt konstverk

Den 24–31 maj 2023 firar vi att Sveriges äldsta gymnasium, Rudbeckianska gymnasiet, fyller 400 år. Jubileet anordnas av Västerås stad, tillsammans med Sällskapet Arosbröderna, Svenska kyrkan och flera andra organisationer för att uppmärksamma skolans historiska betydelse för Sverige och Västerås som kunskapsstad. Som ett första steg inför jubileumsveckan har kulturnämnden idag tagit beslut om genomförandet av ett nytt konstverk.

Beslutet om firandet av jubileet togs av kommunstyrelsen 2018. Ett av huvudprojekten i firandet är en ny konstnärlig gestaltning särskilt utformad för en plats vid Rudbeckianska gymnasiet, Stadsbiblioteket och Västerås domkyrka. En konstnär har fått i uppdrag att presentera en skiss av det nya konstverket. I november 2021 tog kulturnämnden beslut om genomförande av skissförslaget Lekplatsen av Ann-Sofi Sidén, som är en av Sveriges mest betydande konstnärer.

Konstverket Lekplatsen – Himlen är vårt enda tak! invigs den 24 maj, 2023 i samband med att hela jubiléet invigs.

Läs mer om jubileet och skissförslaget på Västerås stads hemsida


Restaurering av Asea-strömmen

Asea-strömmen (1989) av Bengt-Göran Broström (1947 – 2004) är ett av Västerås mest välkända och uppskattade offentliga konstverk.

Verket skildrar det fenomen som under industrins glansdagar kallades ”Asea-strömmen”. Vid lunchtid och arbetsdagens slut fylldes Stora gatan av arbetare som på cykel var på väg hem från Aseas fabrik.

Nu ska konstverket restaureras och måste därför tillfälligt flyttas från Stora Torget. En del av stenmuren som konstverket vilar på ska bytas ut, eftersom det finns flera sprickor i den. Dessutom ska marken under konstverket åtgärdas, då stenmuren har börjat luta åt väster. På sikt ska Asea-strömmen återplaceras på sin ursprungliga plats.

Läs mer om restaureringen av Asea-strömmen på Västerås stads hemsida

Här kan du se en kort film om ASEA-strömmen och dess restaurering.