Medarbetare

E-post adresserna till Västerås konstmuseums medarbetare är utskrivna med (at) istället för @. Detta för att minska risken för ovälkommen e-post. Museets besöksadress är: Karlsgatan 2, Västerås. Under öppettider når du oss alltid på: 021 39 32 22 eller konstmuseet(at)vasteras.se.

Godsmottagning/Leveransadress:
Ingenjör Bååths gata 29
722 12 Västerås

Katrin Ingelstedt 
Museichef
Tel: 021 39 06 21
katrin.ingelstedt(at)vasteras.se

Karin Levander
Förste intendent kunskapsuppbyggnad
Tel: 021-39 20 23
karin.levander(at)vasteras.se

Lina Ahtola
Intendent samverkan
Tel: 021 39 32 12
lina.ahtola(at)vasteras.se

Frej Berglind Drake
Intendent offentlig konst
Tel: 021 39 24 81
frej.berglind.drake(at)vasteras.se

Linda Wallenberg
Processledare offentlig konst
Tel: 021 39 80 15
linda.wallenberg(at)vasteras.se

Gabriela López
Projektledare offentlig konst
Tel: 021 39 77 03
gabriela.lopez(at)vasteras.se

Åsa Grönlund
Intendent samlingar
Tel: 021 39 13 03
asa.gronlund(at)vasteras.se

Christina Runeson
Målerikonservator
Intendent lånekonst/samling
Tel: 021 39 20 19
christina.runeson(at)vasteras.se

Martina MacQueen 
Intendent utställningar
Tel: 021 39 22 20
emma.martina.mac.queen(at)vasteras.se

Jenny Hellberg
Intendent visningar
Tel: 021 39 24 40
jenny.hellberg(at)vasteras.se

Susanne Frost (tjänstledig)
Intendent program
Tel: 021 39 24 85
susanne.frost(at)vasteras.se

Marie Ek (vik)
Intendent program
Tel: 021 39 24 85
marie.ek(at)vasteras.se

Shahla Mohebbi
Konstpedagog
Tel: 021 39 17 84
shahla.mohebbi(at)vasteras.se

Karin Toll
Konstpedagog
Tel: 072-084 92 82
karin.elisabeth.toll(at)vasteras.se

Bengt Andersson
Utställningstekniker
Tel: 021 39 24 48
bengt.andersson(at)vasteras.se

Anna Törrönen
Projektsamordnare riktad pedagogik
Västerås konstmuseum
Tel. 073 9071014
anna.torronen(at)vasteras.se