Pågående projekt

Nina Svensson för Surahammars bibliotek.

Förutom vår regelbundna utställningsverksamhet utvecklar och samverkar Västerås konstmuseum i tidsbegränsade konstprojekt. Här nedan kan du läsa om några aktuella projekt.

Plein Air Residency

Mellan 2019-2023 bjuder Västerås konstmuseum och Art Lab Gnesta in tre nordiska/baltiska konstnärer till residencyvistelse och nyproduktion av konst i ett interdisciplinärt samarbete som växer utifrån landskapen i Sörmland och Västmanland. De tre konstnärerna bjuds in att bo på Art Lab Gnesta och inleda arbeten utifrån frågor om det omgivande landskapet. Nyproducerade konstverk presenteras i utställningar på Västerås konstmuseum.

I en tid där många konstaktörer har svårt att fokusera resurserna till att stödja produktionen av nya konstverk, vill vi genom samarbetet ge utrymme och möjlighet för nya konstverk att växa fram, i samtal med lokala röster och vetenskapliga och historiska referenser. Vistelserna skräddarsys för de inbjudna konstnärerna, med fokus på möten med kompetens på platsen.

Under 2023 visas litauiska konstnären Goda Palekaites fördjupande arbete i konstnären Ivan Aguélis (1869-1917) landskapsmåleri och livsöde. Goda arbetar med historiska personer och skeenden och intresserar sig särskilt för gränslandet mellan drömmar, fiktion och verklighet. I sitt arbete i Sverige har hon tillbringat tid i Sala och specifikt studerat Aguélis egna brev för att komma nära personen och konstnären Aguéli. Godas installation visas i relation till verk av Aguéli ur Västerås konstmuseums samling mellan 1 april och 24 september 2023.


Bild: Goda Palekaite

Om Art Lab Gnesta

Art Lab Gnesta är en självorganiserat konstinitiativ som sedan 2011 bedrivit utställnings- och residencyverksamhet i det gamla bryggeriet i Gnesta. Där skapar de möten mellan konsten och konstnärerna, lokalsamhället, skolor, konstinstitutioner och andra som arbetar med konst- eller samhällsfrågor – både lokalt, nationellt och internationellt.

Stort tack till Nordiska ministerrådet och Nordisk kulturkontakt som möjliggör samarbetet.

ASK – Arbetsfält för Samtida Konst

Oväntad konst i Västmanland – ny tillfällig konst på torg, i skogen och i radio.

Nya tillfälliga konstverk visas oktober 2021 – januari 2022 på oväntade offentliga platser i Västmanland. Det rör sig om skulpturer, sociala konstprojekt, ljudverk i form av radioreklam, monumentala målningar, foton och en installation inspirerad av en herrekipering.

Konsten är ett delresultat av det treåriga regionala utvecklingsprojektet Arbetsfält för samtida konst (ASK) som är ett samarbete mellan Konstfrämjandet, Västmanlands alla kommuner och Region Västmanland. Konstfrämjandet står för konstnärlig ledning och produktion i samarbete med kommunerna. Den gemensamma tematiken för det första året är Oväntade platser/outtalade berättelser.

I Västerås har konstnären Robert Pörschke skapat verket ”Bildningsrum” på Hammarby kvartersbibliotek. Han arbetar med fotografi, i en teknik som kallas fotogrammetri, där överlappande fotografier fogas samman för att skapa en 3D-modell. Roberts utgångspunkt har varit de hemlån som görs från biblioteket och de olika hem där böckerna blir lästa. Han har fogat ihop modeller av olika bostadshus i området i ett tredimensionellt kollage, en digital skulptur, där stadsdelen har multiplicerats till ett sorts massivt Babels torn.

Roberts projekt är ett samarbete med konstnären Nina Svensson som parallellt har arbetat med ett konstverk på Surahammars bibliotek. Nina har använt sig av pappersmassa som gjorts på utgallrade böcker, och skapat skulpturer som påminner om grenar från en skogsgallring.

I Västerås och Surahammar har utgångspunkten varit biblioteket som en oväntad plats för konst. Biblioteken fyller idag en oerhört viktig roll som arena för demokrati och bildning. En plats där alla är välkomna, och som står för mycket mer än att låna böcker. Konstnärerna har intresserat sig för biblioteket som plats för oväntade möten och outtalade berättelser.

Läs mer på Konstfrämjandet Västmanlands hemsida:

http://vastmanland.konstframjandet.se/projekt/ask/


Nina Svensson är konstnär verksam i Torsåker och Stockholm, utbildad på Konsthögskolan i Umeå.


Robert Pörschke är konstnär och musiker från Hallstahammar, verksam i Stockholm, utbildad på Konsthögskolan i Umeå.