Pågående projekt

Förutom vår regelbundna utställningsverksamhet utvecklar och samverkar Västerås konstmuseum i tidsbegränsade konstprojekt. Här nedan kan du läsa om några aktuella projekt.

ASK – Arbetsfält för samtida konst

Den libanesiska filmkonstnären Marwan Hamdan besöker Västmanland under september månad. Konstnären berättar om sitt arbete och sitt konstnärskap i samtal med moderator Hilda Ekeroth från Konstfrämjandet Västmanland. Filmvisningarna är en del av ASK Arbetsfält för samtida konst, ett treårigt utvecklingsprojekt som syftar till att stärka infrastruktur och kompetens för bild och form i Västmanland. Filmerna är på arabiska och engelska med engelska undertexter.

Sala, Aguelimuseet, Vernissage  och konstnärssamtal 2/9 kl 12.30, utställning 2/9-30/9. Filmen On Earth as in Heaven visas.

Västerås, Västerås Konstmuseum/hörsalen, filmvisning och konstnärssamtal 16/9 kl 20. Filmen News from Rmeileh visas.

Surahammar, Folkets hus, filmvisning och konstnärssamtal 23/9 kl 14. Filmen Separation Anxiety visas.

Hallstahammar, workshop med filmstuderande. Filmen Offside visas.

Plein Air Residency

Mellan 2019-2023 bjuder Västerås konstmuseum och Art Lab Gnesta in tre nordiska/baltiska konstnärer till residencyvistelse och nyproduktion av konst i ett interdisciplinärt samarbete som växer utifrån landskapen i Sörmland och Västmanland. De tre konstnärerna bjuds in att bo på Art Lab Gnesta och inleda arbeten utifrån frågor om det omgivande landskapet. Nyproducerade konstverk presenteras i utställningar på Västerås konstmuseum.

I en tid där många konstaktörer har svårt att fokusera resurserna till att stödja produktionen av nya konstverk, vill vi genom samarbetet ge utrymme och möjlighet för nya konstverk att växa fram, i samtal med lokala röster och vetenskapliga och historiska referenser. Vistelserna skräddarsys för de inbjudna konstnärerna, med fokus på möten med kompetens på platsen.

Under 2023 visas litauiska konstnären Goda Palekaites fördjupande arbete i konstnären Ivan Aguélis (1869-1917) landskapsmåleri och livsöde. Goda arbetar med historiska personer och skeenden och intresserar sig särskilt för gränslandet mellan drömmar, fiktion och verklighet. I sitt arbete i Sverige har hon tillbringat tid i Sala och specifikt studerat Aguélis egna brev för att komma nära personen och konstnären Aguéli. Godas installation visas i relation till verk av Aguéli ur Västerås konstmuseums samling mellan 1 april och 24 september 2023.


Bild: Goda Palekaite

Om Art Lab Gnesta

Art Lab Gnesta är en självorganiserat konstinitiativ som sedan 2011 bedrivit utställnings- och residencyverksamhet i det gamla bryggeriet i Gnesta. Där skapar de möten mellan konsten och konstnärerna, lokalsamhället, skolor, konstinstitutioner och andra som arbetar med konst- eller samhällsfrågor – både lokalt, nationellt och internationellt.