Karlsgatan 2 – ett hus två museer

 

 

Mimerverkstaden på Karlsgatan byggdes 1911-12 och 1914-15. Byggnaden, som ritades av stadsarkitekt Erik Hahr, är en av de största och mest framträdande byggnaderna från ASEA:s tidiga år i Västerås. Otaliga är de västeråsare som arbetat åtminstone någon del av sitt liv ”På Mimer”, eller på ”Sotis” som det hette i folkmun. I dag har tillverkningsindustrin i Mimerkvarteret fått ge vika för bland annat kontor och gymnasieskolor.

Karlsgatan 2 är idag en mötesplats för konst och kulturarv. Ett hus med två museer: Västerås konstmuseum och Västmanlands läns museum.

Här presenteras utställningar, konserter, vi erbjuder workshops, föredrag och olika evenemang. På entrétorget hittar du vår butik, café och hörsal. Vi har också ett faktarum med arkiv och bibliotek.