Nå oss

E-post adresserna till Västerås konstmuseums medarbetare är utskrivna med (at) istället för @. Detta för att minska risken för ovälkommen e-post.

Besöksadress:
Västerås konstmuseum
Karlsgatan 2, Västerås

Tel: 021-39 32 22
konstmuseet@vasteras.se

Postadress:
Västerås Stad
Västerås konstmuseum
721 87 Västerås

Godsmottagning/Leveransadress:
Ingenjör Bååths gata 29
722 12 Västerås

Museichef
Katrin Ingelstedt
Tel: 021 39 06 21
katrin.ingelstedt(at)vasteras.se