Offentlig konst

Råby Planet – The Shrine (Ett hus för bollen) 2018, Michael Beutler (1976). Foto: Frej Berglind Drake.

 

Offentlig konst består av alla de uttryck som konstnärer använder i det offentliga rummet. Det kan omfatta alltifrån fysiska objekt som skulpturer eller väggmålningar till performance, tillfälliga installationer och sociala processer. I Västerås finns den i parker och grönområden, på gator och torg, i stadshuset, och på platser som bibliotek, skolor och äldreboenden. Klicka här för att komma till en karta med ett urval av stadens offentliga konst.

Västerås stads offentliga konst ägs och förvaltas av Västerås konstmuseum. Konstmuseet processleder offentliga konstnärliga gestaltningar och konstprojekt samt köper in och placerar ut konst i Västerås stad. Konsten förvaltas sen av konstmuseet som renoverar och tar hand om konsten.

Konstens roll i stadsrummet är viktig, dels som enskilda verk, men också i relation till platsen och människorna.  Att tillföra konst i det offentliga rummet är ett sätt att utveckla och uppmärksamma en plats eller ett område. Konsten är en del av upplevelsen av våra gemensamma miljöer och en del av historien.

Det första offentliga konstverket i Västerås är bysten av Gustaf Vasa i Vasaparken, gjord av konstnären Carl Gustaf Qvarnström. Den kom på plats 1864. Sedan dess har en mängd offentliga konstverk tillförts stadens olika miljöer. Den offentliga konsten ingår, tillsammans med samlingen på konstmuseet och lånekonsten i stadens lokaler, i Västerås stads konstsamling.

Bild 1 En baddare i badet 1969, P-O Ultvedt, Lögarängsbadet ©P-O Ultvedt/Bildupphovsrätt 2019, Foto Bo Gyllander. Bild 2 Cloud (Moln), Turn (Sväng), Empty (Tom) 2017, Dan Wid, Råby, Foto Dan Wid. Bild 3 Gzim 2012, Knutte Wester, Smedjegatan, ©Knutte Wester/Bildupphovsrätt 2019, Foto Bo Gyllander. Bild 4 Jimmys 2014, Monika Gora, Hamnparken, ©Monika Gora/Bildupphovsrätt 2019, Foto Bo Gyllander. Bild 5 Ply 2014, Eva Hild, Vasagatan, ©Eva Hild/Bildupphovsrätt 2019, Foto Bo Gyllander. Bild 6 Här bor Ajda 2017, Anna Törrönen, Råby, ©Anna Törrönen/Bildupphovsrätt 2019, Foto Anna Törrönen

 

Länkar till trycksaker