Konstpromenader i Västerås

Monika Gora, Jimmys (2014). Foto: Bo Gyllander

Du kan upptäcka konsten i Västerås stad på egen hand med hjälp av olika kartor, konstpromenader och vår youtubekanal. Kolla gärna även under ”Program” i menyn. Där hittar du tider för våra guidade visningar av offentlig konst.

Webbkarta offentlig konst

Du kan hitta den offentliga konsten via vår karta på webben:

Webbkarta offentlig konst

Filmer om offentlig konst

På Västerås konstmuseums Youtubekanal finns korta introduktioner till offentlig konst runt om i Västerås.

Västerås konstmuseum Youtube

Konstpromenader

Du kan upptäcka konsten i Västerås på egen hand med hjälp av våra konstpromenadkartor.

Citypromenad
Förslag till tre olika promenader i city. 
För dig som vill läsa information om konstverken se även längre ner på sidan.

Konstpromenadkartan

Barnpromenad
För dig som går tillsammans med barn, eller vill lära dig om konsten på lättare svenska prova gärna:

Barnpromenadkartan

Råbypromenad
På södra Råby finns konstverk som skapades av konstnärerna Anna Törrönen och Dan Wid tillsammans med barn boende på området.

Karta konst på RåbyCitypromenad (utan karta)
Konstverkens placering hittar du i kartan ovan, se länk ”Konstpromenadkartan”.

1
Röd1_Ögat
© Liss Eriksson/BUS 2014

Ögat Liss Eriksson (1919-2000) Brons, 1989, Hantverkargatan

Liss Eriksson växte upp i Stockholm, hans far var skulptören Christian Eriksson. Som barn spenderade han mycket tid tillsammans med sin far i ateljén, han satt ofta på golvet och tecknade och gjorde sedan små utställningar med sina verk. 1939 antogs Eriksson till Kungliga Konsthögskolan i Stockholm och påbörjade sina skulpturstudier. Hans konstnärskap präglades av humanistiska tankar och det var viktigt för honom att skildra det mänskliga samtidigt som hans förståelse för skulpturtraditionen och materialkännedomen var stark.

2
Röd2_Kunskapens träd
© Carl Emil Berglin/BUS 2014

Kunskapens träd Carl Emil Berglin (1915-2009) Corteenplåt, 1981, Viktor Larssons plats

Carl Emil Berglin var bildkonstnär och skulptör från Sandviken. Han har skapat flera offentliga verk och arbetade med både friskulpturer och porträttbyster. Under 1970-talet blev han uppmärksammad för sin experimentella inriktning i sitt konstnärliga skapande. Berglin hade goda hantverkskunskaper och var en stark formgivare, något som syns i hans verk.

3
Röd3_Mosaik
© Erland Melanton/BUS 2014

Mosaik Erland Melanton (1916-1968) Mosaik, 1956, Stadsbibliotekets fasad

Erland Melanton, född i Arvika, intresserade sig för muralmåleriet och dess tekniker genom hela sitt liv. I början av sitt konstnärskap målade han ofta realistiska och avbildande målningar i stor skala, senare gick han över till mer abstrakta bilder men behöll berättandet i sitt bildskapande. Han studerade vid Konstfack i Stockholm och fortsatte sedan till Italien för att fördjupa sina kunskaper i det klassiska muralmåleriet vid akademien i Florens och mosaiktekniker vid konstakademien i Ravenna. 1956 vann hann första pris i tävlingen om utsmyckningen av T-centralen i Stockholms tunnelbana och skapade en stor väggmosaik av pressade glasprismor. Melanton blev senare lärare på Kungliga Konsthögskolan där han uppmuntrade sina elever att experimentera och prova nya material.

4
Röd4_Morgonbad

Morgonbad Anders Zorn (1860-1920) Brons, 1908, Botaniska trädgården

Anders Zorn föddes i Mora och är en av Sveriges mest uppskattade konstnärer, han var en högt ansedd akvarellist och senare i livet även oljemålare. När han som 15-åring började sina studier vid Konstakademien i Stockholm ville han bli skulptör, och även om det inte blev hans främsta uttrycksätt så kom han under sitt liv att skapa uppskattade skulpturer. Zorn reste mycket och tog intryck från sina studieresor till Frankrike, England och Spanien. Tillsammans med sin fru Emma Zorn bodde han under åtta år i Paris. Zorn arbetade under denna tid flitigt med nakenstudier i det fria där han placerade modeller vid vatten och försökte skildra relationen mellan natur och människa. När paret 1896 återvände till Sverige flyttade de in på Zorngården i Mora. Zorn började då intressera sig för hembygden i sitt måleri och skapade de folklivsskildringar som fortfarande kännetecknar hans konstnärskap.

5
Röd5_Johannes Rudbeckius
© Carl Milles/BUS 2014

Johannes Rudbeckius Carl Milles (1875-1955) Brons, 1922-23, Domkyrkoplan

Carl Milles hämtade ofta motiv till sina skulpturer i antik och kristen mytologi. Trots detta var hans formspråk inte klassiskt, istället inspirerades han av utomeuropeiska formtraditioner som arkaisk och etruskisk konst. Hans verk kännetecknas av det monumentala formatet och han finns representerad med skulpturer och fontäner i flera städer både i Sverige och utomlands. Han var nyskapande i sitt sätt att montera de stora skulpturerna på dolda stålkonstruktioner som nästan fick dem att sväva fram i stadslandskapet. Han studerade anatomi på konsthögskolan i Paris och fick stora framgångar på Parissalongen 1890 då han fick hedersomnämnande. Under sina år i Paris tog han starkt intryck av den franska skulptören Auguste Rodin. Milles återvände till Sverige 1906 och påbörjade två år efter det byggnationen av sin kombinerade bostad och ateljé Millesgården på Lidingö.

6
Röd6_ASEA-strömmen
© BG Broström/BUS 2014
ASEA-strömmen B G Broström (1947-2004) Brons, granit, 1989, Stora torget

Asea-strömmen är tillfälligt borta för restaurering.  För mer information läs här!

BG Broström var född och uppvuxen i Västerås. Hans konst har en stark anknytning till staden, inte bara för att han var verksam här utan också till hans bildvärld med motiv tagna från den lokala kulturhistorien. Broström utbildade sig i slutet av 1960-talet, först på Konstfack i Stockholm och sedan på Valands konsthögskola i Göteborg. För Broström handlade skulpterandet om att ta bort material och se formen karvas fram till skillnad från många andra skulptörer som valt att arbeta i lera och bygga upp former. Broström valde därför att uteslutande skulptera i trä. Även till de bronsskulpturer han skapat är originalen först snidade i trä. Hans verk tar sig uttryck i realistiska former som ofta berör vardagens estetik och poesi.

7
Röd7_Broräcke
© Birger Halling

Broräcke Birger Halling (1907-1996) Järn, 1958, Prästbron

Birger Halling föddes i Eskilstuna och var en mångsidig konstnär som arbetade med måleri, grafik och konsthantverk. 1938 visar Liljevalchs i Stockholm en stor utställning med modernt franskt måleri. När Halling besökte utställningen blev han starkt påverkad av bland annat Braques verk, något som kom att forma hans konstnärskap och konstnärliga uttryck. Halling letade, precis som Braque, efter den förenklade och avskalade formen. Trots att han var självlärd fick han stor berömmelse och uppskattning när ledande konstkritiker i slutet av 1940-talet överväldigades av hans arbete. Han har gjort ett flertal offentliga verk och är välrepresenterad i Västerås, bland annat med den stora väggmålningen på stadsbiblioteket.

8
Röd8_Flora
© Nils Möllerberg/BUS 2014

Flora Nils Möllerberg (1892-1954) Brons, 1929, Stora gatan

Nils Möllerberg föddes i Kristianstad. Han utbildade sig inte inom akademien trots att hans far ville att han skulle gå på Kungliga Konsthögskolan. Istället fick han som 16-åring en lärlingsplats hos den danske skulptören A Bundgaard. Där fick Möllerberg lära sig vikten av noggranna modellstudier. Hela hans konstnärskap kom att präglas av detaljtrogen naturalism. Intresse för antika skulpturer syns i hans välproportionerat skulpterade gestalter. Mellan åren 1919-1928 bodde och verkade Möllerberg i Paris. Under dessa år tog han stort intryck av den franske skulptören Auguste Rodins arbete och dennes exceptionella känsla för material. Men han inspirerades också av svenska kollegor såsom Bror Hjorth. Han ingick i den modernistiska konstnärsgruppen De tolv.

9
Röd9_Vattenlek
© Carl Vilhelm Elmberg

Vattenlek Carl Vilhelm Elmberg (1889-1945) Brons och granit, 1919, Stadsparken

Carl Willhelm Elmberg var skulptör och konsthantverkare. Han föddes i Kalmar och påbörjade där sin utbildning hos en bildhuggare, därefter reste han till Tyskland för att utbilda sig vidare. När han kom tillbaks till Sverige i början på 1920-talet arbetade han en kort tid hos Carl Milles innan det att han startade sin egen verksamhet som bildhuggare och skulptör. Elmbergs konstnärskap karaktäriseras av de förenklade men realistiska formerna. Han skapade flera dekorativa reliefer till kyrkan och andra beställare.

 

Kvällspromenad (utan karta)
Konstverkens placering hittar du i kartan ovan, se länk ”Konstpromenadkartan”.

1
Blå1_Leos sköldpadda
© Mats Åberg/BUS 2014

Leos sköldpadda Mats Åberg (f.1954) Brons, 2012, Stora torget/Sigmatorget

Mats Åberg föddes i Stockholm. Han debuterade som målare men övergick snart efter studierna på Konstfack och Kungliga Konsthögskolan till att arbeta med skulptur som sitt konstnärliga medium. Inspirationen till verken är tagna ur musik, poesi, litteratur och historia. Han vill gestalta det svårfångade och skilda människans olika sidor. Ofta är motiven tagna ur det alldagliga och får genom Åbergs ögon stark och förnyad betydelse. Under långa perioder har han levt och verkat i Italien vilket har präglat hans förhållningsätt till konsten.

2
Blå2_Gzim och den frusna skön
© Knutte Wester/BUS 2014

Gzim och den frusna sjön Knutte Wester (f.1977) Brons, massiv ek, 2012, Smedjegatan

Knutte Wester föddes i Eskilstuna. Han är en idébaserad konstnär som inte styrs av material eller teknik, han arbetar både med video, skulptur och installationer. I sina verk berör Wester samhällsstrukturer och berättar ofta om människor som farit illa. Genom sitt arbete ger han röst åt de vars historia vi annars inte så ofta hör. Som betraktare av hans verk blir man påmind om den utsatta situation många människor lever i. Wester utbildade sig på Konsthögskolan i Umeå. Under sitt sista år på skolan flyttade han sin ateljé till en nyöppnad flyktingförläggning i Boliden. Wester säger själv att året i Boliden starkt påverkat och format hans konstnärskap.

3
Blå3_Sara
©Anne-Karin Furunes/BUS 2014

Sara Anne-Karin Furunes (f.1961) Perforerat stål/corteenplåt, 2010, ASEA-torget

Anne-Karin Furunes är en norsk skulptör och målare. Hon har utvecklat en egen konstnärliga teknik där hon perforerar duk eller plåt och låter motivet framträda genom materialet. Det som skapar hennes dynamiska bilder är därför bakgrunden bakom bilden snarare än bildytan i sig. Arbetet undersöker det kollektiva och personliga minnet, hur det befinner sig i ständig förändring och hur saker får större eller mindre betydelse beroende av värderingar i samtiden. Motiven till sitt konstnärliga arbete hämtar Furunes från fotoalbum och arkiv. Furunes har gjort flera offentliga verk i Sverige och Norge.

4
Blå4_Helnot
© Mikael Richter/BUS 2014

Helnot röd/blå Mikael Richter (f.1963) Neonrör, 2001, Konserthusets fasad

Mikael Richter är född och uppvuxen i Västerås. Han utbildade sig på Valands konsthögskola i Göteborg och Konsthögskolan i Umeå. Alltsedan konstskolan har Richter haft ett stort intresse för offentlig konst. Intresset grundar sig i hans vilja att nå en stor publik och möjligheten att nå publiken direkt utan de mellanhänder som gallerier eller museer utgör. Flera av hans verk är temporära installationer som överraskar den förbipasserande genom små förskjutningar i vardagsmiljön, som i projektet där han satt upp lekfullt ommålade gatuskyltar i städer runt om i Sverige. Konceptet får avgöra valet av material och teknik. Han har även arbetat med en serie ljuskonst där han bland annat har skapat neonhus av lysrör som satts upp temporärt eller permanent i stadsrummet.

5
Blå5_Windshield
© Carsten Höller/BUS 2014

Windshield Carsten Höller (f.1961) Acrylplast, rostfritt stål, 2004, Östra hamnen

Carsten Höller föddes i Belgien. Han arbetar ofta med stora installationer som involverar betraktaren. Han började som vetenskapsman och tog doktorsexamen i agrikultur från Universitet i Kiel men påbörjade strax efter sin examen arbetet som konstnär. Vetenskapsbakgrunden syns i hans konstnärskap, han inspireras av vetenskapshistoria, experiment och forskning. Ofta är hans verk upplevelsebaserade där man som betraktare på ett eller annat vis kan ta del av verket och blir en aktiv motpart. Höller själv ser den mänskliga erfarenheten som ett slags konstverk som kan formas och lekas med och utnyttjar detta i sina storskaliga verk där han förändrar den fysiska eller psykiska upplevelsen av ett rum.

 

Promenad i Vasaparken

1
Grön1_Dårarnas båt
© Sture Collin/BUS 2014

Dårarnas båt Sture Collin (f.1939) Brons, betong, granit, 1999, Vasaparken

Sture Collin föddes i Hudiksvall. Han är skulptör och känd för sina noggrant framställda bronsarbeten och har utfört många konstnärliga gestaltningar runt om i Sverige. I slutet av 1960-talet utbildade han sig på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Collins konstnärskap utmärker sig genom hans humoristiska men ändå allvarliga utforskande av människans existens och civilisationens dårskap. Han är dramatiskt i sitt formspråk och formar ofta figurer som kan upplevas groteska.

2
Grön2_Borgarna
© Olle Adrin

Borgarna Olle Adrin (1918-1988) Brons, 1958, Vasaparken

Olle Adrin var en mångsidig konstnär som arbetade med flera olika tekniker och uttrycksätt i både monumentalformat och i litet format. Han har utfört flera offentliga verk som finns runt om i Sv sig där på Konstfack och Kungliga Konsthögskolan. Till en utställning i New York på 1960-talet skapade han tillsammans med tonsättaren Leo Nilsson ett sensoriskt rum med ljud, ljus och former. Han har vid flera tillfällen i sitt konstnärskap återkommit till denna typ av installationer som ofta var tekniskt avancerade. På 1980-talet representerade han Sverige vid konstbiennalen i Venedig med ett rum fyllt av plexiglasskivor och rinnande vatten som tillsammans skapade former och ljud.

3
Grön3_Former och föremål från stranden
© Lage Lindell/BUS 2014

Former och föremål från stranden Lage Lindell (1920-1980) Emalj, 1958, Vasaparken

Lage Lindell, född i Stockholm, gick sin egen väg och ville inte bli etiketterad eller satt i ett fack. Han upplevde att konstvärlden och tidningarna uppfattade konsten som mer programartad än vad den egentligen var. I början av 1940-talet utbildade sig Lindell vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. En av hans första utställningar efter skolåren var tillsammans med 1947 års män, en grupp som kom att betyda mycket för den konkreta konstens genombrott i Sverige. Lindell intresserade sig för bildprocessen, han undersökte föremålet och ville stanna upp och betrakta det enskilda objektet. Ett undersökande som han fortsatte med under hela sitt mångåriga konstnärskap.

4

Grön4_Gustaf Vasa

Gustaf Vasa Carl Gustaf Qvarnström (1810-1867) Brons, granit, 1864, Vasaparken

Carl Gustaf Qvarnström var skulptör och bildkonstnär. Han föddes i Stockholm och började teckna i Konstakademiens principskola där han fick sin första utmärkelse bara 12 år gammal. Han fortsatte sedan sina studier vid akademien och blev uppflyttad till antik-och modellskolan. 1836 fick Qvarnström akademiens resestipendium och åkte till Italien där han blev kvar i 6 år. Strax efter hemkomsten från Italien blev han vice professor vid Konstakademien och senare även direktör. På hans initiativ bildades akademiens målarskola 1856 något som fått stor betydelse för utvecklingen av svenskt måleri. Han är representerad med verk både på Nationalmuseum och Göteborgs konstmuseum.

5
Grön5_Hotell Hackspett
© Mikael Genberg/BUS 2014

Hotell Hackspett Mikael Genberg (f.1963) Blandteknik, 1998, Vasaparken

Mikael Genberg föddes i Västerås och utbildade sig på Västerås konstskola. Hans konstnärskap skvallrar om hans idérikedom och projekten som han genomför är ofta stora och komplicerade. Genbergs konstnärliga uttryck är en kombination av entreprenörskap, innovation och konst. Han har bland annat undersökt olika boendemiljöer genom sina verk och leker ofta med den invanda föreställningen om hur man kan leva. I sitt senaste projekt arbetar han med att sätta en liten röd stuga på månen. Som en del i projektet installerades 2009 en liten röd stuga på Globen i Stockholm.

6
Grön6_Våga
© Mats Åberg/BUS 2014

Våga och Sovande Mats Åberg (f. 1954) Brons, 2002, Vasaparken

Mats Åberg föddes i Stockholm. Han debuterade som målare men övergick snart efter studierna på Konstfack och Kungliga Konsthögskolan till att arbeta med skulptur som sitt konstnärliga medium. Inspirationen till verken är tagna ur musik, poesi, litteratur och historia. Han vill gestalta det svårfångade och skilda människans olika sidor. Ofta är motiven tagna ur det alldagliga och får genom Åbergs ögon stark och förnyad betydelse. Under långa perioder har han levt och verkat i Italien vilket har präglat hans förhållningsätt till konsten.

7
Grön7_Instabil
© Lars Englund

Instabil Lars Englund (f. 1933) Blandteknik, 1995, Vasaparken

Lars Englund, född i Stockholm, tillbringade en kortare tid på Légers målarskola i Paris men sökte sig aldrig till de svenska konstskolorna och är till stora delar självlärd. I början av sitt konstnärskap målade han i Légers och Picassos anda men han drar sig tidigt till den mer abstrakta och konstruktivistiska traditionen. Under 1960-talet början han experimentera med dåtidens moderna industrimaterial såsom gummi, plast och olika metaller. Han arbetar ofta i gränslandet mellan arkitektur och skulptur där verken får en stark relation till rummet.

8
Grön8_Vindarnas grotta
© Eric Grate/Bus 2014

Vindarnas grotta Eric Grate (1896-1983) Brons, granit, 1960-69, Vasaparken

EricGrate, född i Stockholm, var en mångfacetterad konstnär som inte enbart höll sig till en teknik, han skulpterade i lera, trä och sten och målade samtidigt i olja, akvarell och tusch. Han utbildade sig på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm och arbetade då främst med utgångspunkt från de klassicistiska idealen. Strax efter studietiden i början av 1920-talet flyttade han utomlands, först till Tyskland, Italien och Grekland för att sedan bosätta sig under längre tid i Paris. Där hamnade han mitt i konstnärskretsarna och blev starkt influerad av surrealisterna. Han påbörjade sin mest produktiva tid och utvecklade det formspråk som kom att bli karaktäristiskt för hans konstnärskap, fria, abstrakta och icke naturalistiska former.

Foto: Bo Gyllander