Kalender

28/2-2017

Tisdagslunch: Fri att förändra: Markus Holmberg – Vår Gud är oss en väldig borg

Västerås var centrum för reformationen i Sverige. I den år 1517 fullbordade Domkyrkan utspelade sig avgörande händelser inför och under Västerås riksdag 1527, då det första stegen mot att bryta banden med påven tas. Men hur påverkade Martin Luthers nya idéer livet i katedralen? Och hur gick det till när det katolska kyrkorummet blev lutherskt?