Barn och Unga

På Västerås konstmuseum har barn och unga en självklar plats.
Här hittar du aktiviteter som är på gång i huset.


2 feb - 6 feb 2022

Teddy Sempinski inspirerar!

Under hösten 2021 har avgångselever på inriktningen Bild och Formgivning, Estetiska programmet, Carlforsska gymnasiet haft […]