Experimentell visning med Emma Gradin i utställningen 19–19

18 sep 2019, 12:30 - 12:50

Välkommen till en experimentell visning av med Emma Gradin. Visningen börjar med att titta utan att prata på två verk i utställningen. Därpå följer en diskussion om vad vi sett och vad de två verken säger om det större sammanhanget, om utställningen och de två konstnärernas verksamhet.

Emma Gradin är frilanscurator och doktorand vid Chelsea College of Arts, vars forskning handlar om hur vi kan sakta ner konstupplevelser.

Visningen tar cirka 40 minuter. Fri entré.

Om utställningen

Under 2019 fyller Västerås konstmuseums samling 100 år. Det firar vi med utställningen 19–19 som belyser det senaste århundradets konst och historiska utveckling. I utställningen visar vi ett urval av konst från vår samling som skapats mellan 1919 och 2019. Ambitionen är att även ge en bild av den samtid som verken skapats i genom att lyfta fram fyra historiska perspektiv: det internationella, det nationella, det kvinnohistoriska samt det lokala perspektivet.

I en separat del lyfter vi fram en tematik som löper genom hela konsthistorien: Den nakna kvinnan. En närstudie i hur den nakna vita kvinnokroppen har betraktats under 1900-talet fram till idag. Från ett objekt för teknisk övning – till ett subjekt som kräver sin egenrätt.