Kamus vårkonsert i Föreställningar om naturen

Kamus stråkensemble

14 mar 2020, 14:00 - 15:30

Välkommen på vårkonsert med Kamus stråkensemble med koppling till utställningen Föreställningar om naturen.

På samma sätt som många konstnärer har inspirerats av naturen, årstidsväxlingar och klimatfenomen, har flera kompositörer i sin musik försökt skildra sina upplevelser. Kamus stråkensemble kommer i vårkonserten att spela musik som direkt eller indirekt är inspirerad av sådana upplevelser.

Vi bjuds på musik av bland andra E. Grieg, L-E Larsson, G Faure’, D Wirén, Vivaldi.
Flöjtsolist Mareike Bormann
Dirigent är Benny Bentlöv

Kostnadsfritt. Ingen föranmälan.