Konst på 45 minuter: 19–19 – En konsthistoria från 1919 till 2019

16 mar 2019, 14:00 - 14:45

Välkommen till en 45 minuter lång visning av utställningen: 19–19 – En konsthistoria från 1919 till 2019.
Samling vid Informationen. Visningen är kostnadsfri.

Om utställningen

Under 2019 fyller Västerås konstmuseums samling 100 år. Det firar vi med utställningen 19–19, där vi belyser det senaste århundradets konst och historiska utveckling. I utställningen visar vi ett urval av konst från vår samling som skapats mellan 1919 och 2019. Ambitionen är också att ge en bild av samtiden kring konsten. I utställningen lyfter vi fram fyra olika historiska perspektiv: det internationella, det nationella, det kvinnohistoriska samt det lokala perspektivet.