Visning 13.9

Visning av utställning

13 sep 2017, 12:30 - 13:00

Ca 20 min visning av utställningen Maria Friberg – Dreams and Goals. Samling vid Informationen.