19–19 – En konsthistoria från 1919 till 2019

2 feb - 5 jan 2020

Under 2019 fyller Västerås konstmuseums samling 100 år. Det firar vi med utställningen 19–19, där vi belyser det senaste århundradets konst och historiska utveckling. I utställningen visar vi ett urval av konst från vår samling som skapats mellan 1919 och 2019. Ambitionen är också att ge en bild av samtiden kring konsten. I utställningen lyfter vi fram fyra olika historiska perspektiv: det internationella, det nationella, det kvinnohistoriska samt det lokala perspektivet.