Guerrilla Girls – feminism, fakta och fuskpäls

Guerrilla Girls

23 mar - 18 aug 2019

I över 30 år har den feministiska aktivistgruppen Guerrilla Girls framgångsrikt kritiserat konstinstitutioner världen över. När gruppen 1985 slog igenom med Guerrilla-affischering på gatorna i New York kunde få ana att de 2018 fortfarande skulle vara högst aktuella och verksamma i sitt arbete, men nu världen över. Under våren och sommaren visar Västerås Konstmuseum deras retrospektiv från 1985 till idag.  Tack till Mjellby konstmuseum.