Möten med minnen

Västerås konstmuseum och Västmanlands läns museum har tilldelats stipendier för att ordna specialanpassade visningar för demenssjuka i syfte att öka de demenssjukas livskvalitet.
Stipendierna är en avslutning på samarbetsprojektet ”Möten med minnen” som båda museerna har deltagit i. Västerås konstmuseum och Västmanlands läns museum får dela på 25 000 kronor för att fortsätta sitt arbete.
– Genom stipendierna vill vi uppmuntra museer 
som deltagit i projektet ”Möten med minnen” 
att fortsätta anordna visningar för demenssjuka. 
På sikt hoppas vi att museerna 
kommer att göra visningarna 
till en permanent del i sitt programutbud, 
säger Liselotte Jansson, generalsekreterare för Alzheimerfonden.
Pressmeddelande från Alzheimersfonden finns här:

Pressmeddelande Västerås

OM MÖTEN MED MINNEN

Alzheimerfonden genomförde under 3 år  
det landsomfattande projektet Möten med Minnen, 
riktat till människor som drabbats av någon form av demenssjukdom.
Projektet kunde genomföras tack vare finansiering från PostkodLotteriet. 
Möten med Minnen var ett samarbete mellan Alzheimerfonden, Nationalmuseum, Demensförbundet och Svenskt demenscentrum.
Syftet var att ge stimulans till personer med demensdiagnos 
och samtidigt förbättra deras livskvalitet.

Grunden finns i ett prisbelönt program för alzheimersjuka som tagits fram vid MoMA, Museum of Modern Art i New York. Utvärderingar av MoMA:s projekt visar att det gett mycket positiva effekter. Deltagarna har upplevt en kraftigt förbättrad självkänsla, vilket också bekräftas av anhöriga och vårdare.