INSTÄLLT: Syntolkad visning: Föreställningar om naturen

18 mars 2020, 17:00 - 18:00

Syntolkad visning av Föreställningar om naturen är inställd.

Det krävs inte perfekt syn för att ta del av våra utställningar. Under våra syntolkade visningar ges detaljerade och målande beskrivningar av konsten i museet eller i staden offentliga miljöer. Under dagens visning kommer vi uppleva utställningen: Föreställningar om naturen.

Samling vid entrén till Karlsgatan 2. Visningen tar cirka 60 minuter och är kostnadsfria.

Kort om utställningen

Utställningen Föreställningar om naturen följer västvärldens syn på naturen genom konsten från början av 1800-talet till idag. I utställningen visas ett antal landskapsmålningar från 1800-1900, där flertalet ingår i Västerås konstmuseums samling. I dialog med det klassiska måleriet, visas samtida konstverk av konstnärer som alla arbetar med olika förhållningssätt till naturen och naturbegreppet.  Även nya verk har skapats specifikt för utställningen.

Här kan du läsa mer om Föreställningar om naturen.