Fira Internationella kvinnodagen på Karlsgatan 2

Foto: Västerås konstmuseum

8 mars 2023, 10:00 - 19:00

Visningar, tipsrunda, föredrag och konsert. Varmt välkommen till en fullspäckad programdag hos oss!

Kl 11.00 -11.45 Visning i  barnvagnstakt. Bilden av den arbetande kvinnan, husmodern och mamman

Hur var det att som kvinna arbeta i ASEAs fabriker och samtidigt ha familj? Hur har den arbetande kvinnan representerats i konsten? Visningen sker i utställningar på både Konstmuseet och Länsmuseet och tar avstamp i våra samlingar. Samling vid informationen.

Kl 12.00 – 12.30 Nedslag i det kvinnliga konstnärskapet – lunchvisning i Samlingen på finska.

I den här visningen på finska närmar vi oss samlingen utifrån hur kvinnor skildrat sina liv och tolkat samhället på olika sätt. Den kvinnliga konstnären, som i så hög grad behövt förhålla sig till samhällets normer och krav, historiskt och här i nutiden – hur hittar hon sin egen väg? Genom olika verk i Samlingen tittar vi på konsten som handlingskraft för att som kvinna bryta sig fri och definiera om sina gränser. Guide: konstnären Anna Törrönen. I samarbete med Finskt förvaltningsområde, Västerås stad.

Kansainvälinen naistenpäivä – 8. maaliskuuta, Karlsgatan 2
12.00 – 12.30 Katsaus naistaiteilijoiden teoksiin – suomenkielinen lounasnäytös Kokoelma-näyttelyssä

Tässä esittelyssä Kansainvälisenä naistenpäivänä lähestymme kokoelmaa sen perusteella, miten naiset ovat kuvanneet elämäänsä ja tulkinneet yhteiskuntaa eri tavoin. Kuinka on naistaitelija löytänyt oman tiensä yhteiskunnan keskellä, jossa naisiin kohdistuu vahvat normit ja vaatimukset, menneisyydessä ja nykyään? Kokoelman eri teosten kautta tarkastelemme taidetta toiminnan voimana, jonka avulla nainen voi vapautua ja määritellä rajansa uudelleen. Opas: Taiteilija Anna Törrönen
Yhteistyössä Västeråsin kaupungin suomen kielen hallintoalueen kanssa

Kl 13.00 – 13.30 Lunchvisning. Kvinnliga kroppar i och ur fokus

Med utgångspunkt i Konstmuseets porträttsamling och den tillfälliga utställningen När Äggen tar slut på Länsmuseet pratar vi om hur den kvinnliga kroppen avbildats och representerats genom tiderna. Visningen sker i utställningar på både Konstmuseet och Länsmuseet. Samling vid informationen.

Kl 17.30 Kulturkväll på Karlsgatan 2!

17.30 – 18.00 Föredrag. Eva Timm och Ellen Lagergren- insamlare av folkminnen.

18.00 – 18.45 möt Ellen Lagergren, Konsert med riksspelman Josefina Paulson, nyckelharpa 

Den frilansande folkmusikern Josefina Paulson framför västmanländsk folkmusik insamlad och nedtecknad av Ellen Lagergren.  ”Ellen var spelman och estradör, djupt passionerad kring bevarandet av den ”gamla” musiken, både genom insamlande, nedtecknande och i levande tradition spela låtarna som ni får lyssna till i denna föreställning. Vi möts i kärleken för folklig kultur, folkmusik och berättelser om väsen och folktro med länken till vad det innebär att vara en del i traditionskedjan och dessutom kvinnlig spelman i mellankrigstid.”

Hela veckan: Kvinnohistorisk tipsrunda