Föreläsning: Hilma af Klint, hennes familj och hennes Konstnärskap

Hilma af Klint: Grupp 3, # 5, De Stora, Serie WU/Rosen, 1907

25 okt. 2017, 18:00

Hilma af Klint (1862-1944) debuterade på utställningen The Spiritual in Art – Abstract Paintings 1890–1985, som visades på Los Angeles County Museum of Art under vintern 1986. Moderna Museet i Stockholm höll under 2013 den hittills mest omfattande retrospektiva utställningen av konstnären, med ca 230 verk. Hilma af Klint tillhörde en av de första generationer kvinnor som utbildades vid Kungl. Konstakademien i Stockholm.

Redan som tonåring deltog hon i spiritistiska seanser, men övergav dem eftersom hon inte ansåg dem tillräckligt seriösa. I trettioårsåldern var Hilma af Klint under ett kort tag medlem i Edelweissförbundet. Rosenkorsordens mystik och filosofi blev också en väsentlig inspirationskälla för henne. Men framförallt var Hilma af Klint verksam i det Teosofiska Samfundet, som hon blev medlem i redan vid dess etablering i Sverige 1889. I sextioårsåldern kom Hilma af Klint även att intressera sig för antroposofin.

1896 lämnade Hilma af Klint och fyra likasinnade konstnärskollegor Edelweissförbundet och bildade ”Fredagsgruppen”, även kallad ”De Fem”. Hilma af Klint upplevde att hon med tiden blev alltmer utvald, och att hon fick motta allt viktigare budskap. Efter tio års esoteriska övningar inom ramen för ”De Fem”, accepterade Hilma af Klint vid 43 års ålder att åta sig ett stort uppdrag av andarna. Hon skulle utföra ”Målningarna till Templet”. Detta arbete, som upptog henne mellan 1906 och 1915, skulle komma att förändra hennes liv.

”Målningarna till Templet” består av 193 tavlor, uppdelade i ett flertal serier och undergrupper. De utgör ett av de absolut första abstrakta konstverken i västvärlden, eftersom de med flera år bevisligen föregick de första nonfigurativa verken av andra samtida konstnärer i Europa.

När Hilma af Klint avled hösten 1944 efterlämnade hon omkring 1 300 nonfigurativa verk som aldrig hade visats för någon utomstående, samt mer än 125 anteckningsböcker. I sitt testamente skrev hon att hennes livsverk inte fick visas offentligt förrän tjugo år efter hennes död. Hennes sista önskan var även att samlingen aldrig skulle splittras.

Idag förvaltas Hilma af Klints abstrakta konst, tillsammans med hennes antecknings- och skissböcker, av Stiftelsen Hilma af Klints Verk i Stockholm.

Om föreläsaren Johan af Klint: Hilma af Klint var hans farfars syster. Han var med och etablerade stiftelsen 1972 som skapades för Hilma af Klints verk samt antecknings- och dagböcker. Johan af Klint är ledamot i stiftelsens styrelse och driver verksamheten.

 

Fri entré. Det går tyvärr inte att förboka platser. Välkomna!