Föreläsning om konstnären Lotte Laserstein – en av de senaste årens mest spännande återupptäckter

Lotte Laserstein, Selbstporträt mit Katze, 1928 © Leicester Museums & Galleries/Bridgeman Images/TT Photo: © Leicester Museums & Galleries/Bridgeman Images/TT Bildupphovsrätt 2023

9 mars 2024, 13:00 - 13:45

Iris Müller-Westermann, senior intendent på Moderna Museet i Stockholm och kurator för utställningen Lotte Laserstein – ett delat liv, kommer att visa bilder och berätta om detta spännande konstnärskap.

Lotte Lasersteins (1898 – 1993) konstnärliga karriär började i Berlin på 1920-talet. Efter examen vid Berlins konstakademi lyckades hon snabbt göra sig ett namn på metropolens mångfacetterade konstscen. Med anslående porträtt, genialt komponerade ateljéscener och porträtt av urbana, emanciperade kvinnor, fångade Laserstein en tidsanda. Hon utvecklade en ”sensuell saklighet”, där målartradition sammanflätas med modern tematik. Laserstein blev därmed en framstående representant för den så kallade ”andra modernismen”, som utvecklades parallellt med nittonhundratalet expressiva och abstrakta tendenser. Än i dag andas hennes porträtt och ateljéscener en närvaro, ett slags tidlös aktualitet, som gör det svårt att tro att dessa målningar skapades för snart hundra år sedan.

Den ”lysande uppgång” som de tyska konstkritikerna förutspådde och tillskrev Lotte Laserstein på 1920-talet fick ett abrupt slut 1933, med nazisternas maktövertagande. Som judinna blev Laserstein alltmer utestängd från det offentliga konstlivet. Tack vare en inbjudan till en utställning från Galerie Moderne i Stockholm, lyckades hon 1937 ta sig själv och några av sina viktigaste verk till Sverige, där hon skulle komma att tillbringa största delen av sitt yrkesverksamma liv.

I Sverige kunde Lotte Laserstein skapa sig en ny tillvaro som porträtt- och landskapsmålare. Även om hon lyckades utföra många viktiga porträtt på beställning – bland hennes klienter fanns välkända personligheter inom aristokratin såväl som inom politiken, näringslivet och kulturen – och även om hon fortfarande kunde försörja sig på sin konst, förblev Lasersteins erkännande på den svenska konstscenen begränsat.

Lotte Laserstein, Kamratporträtt (Elsa Backlund-Celsing), 1950

Moderna Museet hedrar Laserstein med den hittills största presentation av konstnärens verk. I Lotte Laserstein-ett delat liv, tillskrivs Lasersteins liv och arbete i Sverige samma status som tiden i Berlin. Genom Lasersteins representativa beställningsporträtt, expressiva självporträtt, rörande skildringar av andra emigranter samt landskap och stadsbilder, är det möjligt att spåra exilens villkor. Dessa verk väcker frågor kring vad det innebär att ha förlorat sin egen kulturella och sociala miljö och behöva söka fotfäste i ett nytt samhälle.

Utställningen Lotte Laserstein – ett delat liv kan ses på Moderna Museet i Stockholm fram till 11.4.2024

 

Samarbete med Västerås Konstförening och Folkuniversitetet