Konst på 20 minuter 17.1

17 jan. 2018, 12:30 - 13:00

Ca 20 min visning av utställningen Pierre Forssell – Formgivare och silversmed. Samling vid Informationen.