Konst och yttrandefrihet i offentligt rum

7 apr. - 14 apr. 2019, 00:00 - 00:00

Allt fler städer i Sverige och i övriga världen tecknar avtal med företag som distribuerar utomhusreklam. Företagen säljer in sig genom att erbjuda möbler för utomhusmiljö som busskurer, toaletter, bänkar och cyklar samt ekonomisk kompensation, för att i utbyte få sälja reklamplats på föremålen eller på annonsplatser avsedda för just ändamålet. Städer och kommuner behöver därmed inte själva ansvara för möbler i det offentliga rummet, men förlorar samtidigt rätten att bestämma hur det ska gestaltas samtidigt som man bidrar till en utbredning av utomhusreklam och upplåtande av offentlig mark.

Två olika affischkonstverk tar, under perioden 7–14 april och 5–18 maj 2019, plats på de annonspelare som Västerås stad via avtal med företaget Clear Channel, upplåter i Västerås offentliga rum. Affischerna är specifikt producerade för Västerås av konstnärerna och grafiska formgivarna Maryam Fanni och Sara Kaaman, som en samtida och lokal kommentar till Västerås konstmuseums pågående utställning Guerrilla Girls – feminism fakta och fuskpäls som pågår 23 mars – 18 augusti 2019.

Affischkonsten tar avstamp i Guerrilla Girls ambition att på ett informativt och slagkraftigt sätt belysa konstvärldens maktstrukturer och genusrepresentation, genom att använda annonseringens och reklamens ofta tvetydiga språk. Till skillnad från Guerrilla Girls, som fokuserar på en konstvärld, så förhåller sig Maryam Fanni och Sara Kaaman till stadens offentliga rum. Vad är offentligt rum, vilka intressen styr här och hur ser individens rätt till det offentliga rummet ut?

Maryam Fannis affischserie Västerås stads avtal med Clear Channel (7-14 april) berör tematiskt premisserna för annonspelarna i staden.

Clear Channel är idag världens ledande företag för utomhusreklam, och Västerås stad har ett avtal med dem till och med 2025. Clear Channel har därmed rätt att bestämma vilket innehåll som visas på reklamplatserna. Genom verket ifrågasätter Fanni företagets närvaro och pekar på två demokratiska frågor: dels vem som får bestämma över gestaltning och visuellt innehåll i staden, dels vem som får göra vinst på det offentligas domäner. Affischerna lyfter fram företaget Clear Channels egna ord, som talar om dominans och expan¬sion, och visar samtidigt att det finns fler än ett sätt att möblera staden.

Projektet är producerat av Västerås konstmuseum och genomförs inom Ett kulturliv för alla (EKFA) med stöd av Region Västmanland och Kulturrådet.

Projektansvariga

Anna Wignell Intendent offentlig konst, Västerås konstmuseum
anna.wignell@vasteras.se, 021-392060

Katrin Ingelstedt, Intendent utställningar, Västerås konstmuseum
katrin.ingelstedt@vatseras.se, 021-392220