Konst på 20 minuter: KLÄDD – verk ur museets samling där kläderna spelar roll.

Eva Zettervall, Detalj ur Sara Danius (Vinter) 2017. Foto: Kenneth Sundh

1 aug. 2018, 12:30 - 13:00

Ca 20 min visning av utställningen KLÄDD – verk ur museets samling där kläderna spelar roll.
Fri entré. Samling vid Informationen.

Våra kläder berättar. Vem vi vill vara som person, vilken grupp vi vill tillhöra eller vilket yrke vi har. Genom kläder, smycken och accessoarer kan vi, medvetet eller omedvetet, signalera position i samhället och social status. Precis som språk tolkar vi kläder och vad de berättar, allt ifrån ålder, kön eller fritidsintresse.

Vi klär på oss olika roller. Kläderna kan användas för att göra ett statement för politik eller identitet. Ibland vill vi utmana normer, ibland känner vi behov av att smälta in.

Modets ideal förändras över tid. Verken i utställningen spänner över en lång tid från 1600-tal till idag. Här har konstnärerna avbildat modeller eller gestaltat personer klädda på olika sätt för att berätta just deras särskilda historia.

I KLÄDD visas verk ur Västerås konstmuseums samling. Genom urvalet vill vi belysa hur kläder använts som språk, kod och historieberättande. Ivar Arosenius, Elsa Celsing, Linda Lysell, Jockum Nordström, Eva Zettervall och Ulrika Wärmling är några av konstnärerna i utställningen.