Konst på 20 minuter: Ur aska

3 okt. 2018, 12:30 - 12:50

Ca 20 min visning av utställningen Ur aska.
Fri entré. Samling vid Informationen.

Om utställningen

Sommaren 2014 rasade den stora skogsbranden i Västmanland. Branden och hur den påverkade naturen, människan och samhället är utgångspunkt för utställningen. I Ur aska visas verk av femton konstnärer, alla verksamma i Västmanland. Verken berör branden i relation till historia, identitet, miljö, mytologi, samhällsbygge, tro och vetenskap. I utställningen ställs vi inte bara inför en hotfull okontrollerad kraft som skapar förödelse, utan även inför eldens nödvändighet för liv.

Under sommaren 2018 har flera stora bränder härjat runt om i Sverige och återigen har frågor kring människans påverkan på naturen och klimatförändringar aktualiserats. Gamla sår och rädslor har kommit åter, nya förluster och tragedier har uppstått. Vi försöker förstå varför. Utställningen speglar människans hopp, kamp, samhörighet och hur nytt liv växer fram – ur aska.

Medverkande konstnärer: Johanna Byström Sims, Anna Eilert, Helen Ekholm, Jennifer Espling, Gunnar Forsman, Lilian Granquist Fransson, Henrik Haukeland, Martin Holm, Marcus Ivarsson, Sari Jacobson, Patrik Karlström, Maria Koolen Hellmin, Susanne Torstensson, Mitchell Ward och Dan Wid. Curator: Linda Wallenberg.

Ytterligare två verk i utställningen visas på Västmanlands Teater. I utställningen ingår även Om aska, en serie ljudreflektioner om branden och konsten. Du kan lyssna på reflektionerna via Linda Wallenberg Konst podcast: http://lindawallenbergkonst.se/