Konst på 20 minuter: Västerås stads kulturstipendiater i bild 2017–2018

Inhale – exhale – annihilate, 2018, Frida Lundén Mörck. En av fem stipendiater i utställningen.

13 feb. 2019, 12:30 - 12:50

Välkommen till en 20 minuter lång lunchvisning av utställningen: Västerås stads kulturstipendiater i bild 2017–2018.
Samling vid Informationen. Visningen är kostnadsfri.

Om utställningen

Västerås stads kulturstipendier i bild delas ut varje år. I utställningen visas två årgångar av stipendiater. 2017 års stipendiater som är Johanna Ehde, Frida Lundén och Jakob Ojanen. Samt 2018 års stipendiater som är Björn Camenius och Lisa Juntunen Roos. Läs gärna med om konstnärerna nedan.

Johanna Ehdes (f. Västerås) praktik sträcker sig över flera medier och arbetsmetoder. Som medlem i designkollektivet Rietlanden Women’s Office är hon med i självinitierade forskningsprojekt som bl a utforskar politisk publicering, tryck-aktivism och andra sätt att arbeta kollektivt och kritiskt med grafisk design. Som fristående konstnär arbetar hon med video, performance och installation. I utställningen visar Ehde projektet Upp och ner Ner och upp (2018), en serie affischer om konstnärer och ekonomisering som hon skapat tillsammans med Anton Weflö. Serien består av sammansatta kollage med material hämtade från reproduktioner av Vincent van Goghs teckningar och målningar och John Hamms instruktionsbok för serietecknande från 60-talet. I videon Plane Spotters and Riders (2015) blickar vi in i två miljöer som på olika sätt representerar människans fascination för teknik, skönhet och perfektion.

Ehde tog sin examen i grafisk design och konst vid Gerrit Rietveld Academie, 2016. Hon bor och arbetar i Amsterdam. Johanna Ehde tilldelades Västerås stads kulturstipendium 2017.

Frida Lundén Mörck (f. -91, Västerås) arbetar med glas i förhållande till materialets gränser, formens funktionalitet och betraktarens förväntningar. Glasets formbarhet och många betydelser är grunden för hennes utforskningar. Som sitt examensjobb 2015 arbetade Lundén Mörck med menstruation som tematik och skapade ett mensaltare, konstnärens tolkning hur vi hade sett på mens om vi levt i ett matriarkat. Lundén Mörck visar även ett nytt glasverk som producerats inom utbildningen CRAFT på Konstfack i Stockholm.

Frida Lundén Mörck har studerat glasformgivning och glaskonst vid bl a Linnéuniversitetet (Pukeberg) och Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler (Bornholm). Hon bor nu i Stockholm där hon gör en Master vid Konstfack. Lundén Mörck tilldelades Västerås stads kulturstipendium 2017. Hon tilldelades även Region Västmanlands kulturstipendium 2018.

Jakob Ojanens (f. -80, Västerås) arbete startar med en rörelse i stadens rum. Genom ett betraktande som inte filtrerar ut små tillägg, allt som är tillfixat, övergivet, felplacerat eller utnött, fångar Ojanen en verklighet i sin konst. Bilder som inte bara porträtterar staden, utan även invånarnas beteende och utnyttjande av stadsrummet. I Ojanens målningar samsas motsträviga viljor – en ständig kamp mellan konstruktion och dekonstruktion, mellan tillägg och raderande. På senare tid har Ojanen arbetat mycket med skulptur, faktiska fragment av staden, som i konstens rum väcks till liv och fylls av ny betydelse.

Jakob Ojanen är utbildad på Västerås Konstskola och på Konstfack i Stockholm. Han bor och verkar idag i Stockholm, med undervisar också på Västerås konstskola. Ojanen tilldelades Västerås stads kulturstipendium 2017.

I Björn Camenius (f.-87, Västerås) bildvärld blandas det alldagliga med det absurda. Trots det starka, klara färgerna, lurar mörkret i förvrängda kroppar, kemiskt lila horisonter och övergivet bråte. Miljöerna som är ett mellanting av interiör och exteriör kan också ses som en inre sinnesstämning som ger sig till känna ute i den verkliga världen. Camenius arbeten i oljemåleri och kollage har en samstämmighet i uttrycket. Kollaget som konstform har sedan DADA-rörelsen på 1920-talet gett konstnären möjlighet att skära ut delar av bilder, texter eller tidningar för att pussla om till en ny (ofta absurd) bild. En teknik som rör ihop, men som även kan fungera avslöjande. Kan de olika fragmenten avslöja en avvikande men sann bild, när de fogas samman på nya sätt?

Björn Camenius studerade på Västerås konstskola 2010-2012 och gick på Valands konsthögskola 2013-2016. Han bor och verkar i Göteborg. Camenius tilldelades Västerås stads kulturstipendium 2018.

För Lisa Juntunen Roos (f. -88, Västerås) är väven inte en produkt med funktioner, utan ett konstverk vars tillblivelseprocess står i centrum. Ofta startar processen i ett utforskande av en plats traditioner, i nyfikenheten på en specifik hantverksteknik eller i bruket av textilen för kulturella möten. I den här utställningen visar hon verket Grids 1 och 2 (2018)  samt fyra sjalar ur serien Borta bra, Hemslöjd bäst (2013).

Juntunen Roos har tidigare studerat vid Handarbetets Vänners Skola, Stockholm och vid Carl Malmstens Capellagården, Öland. Hon går nu masterprogrammet vid Konstfack, Stockholm. Hon tilldelades Västerås stads kulturstipendium 2018.