Konst på 20 minuter: Västerås stads kulturstipendiater i bild 2017–2018

Inhale – exhale – annihilate, 2018, Frida Lundén Mörck. En av fem stipendiater i utställningen.

5 dec. 2018, 12:30 - 12:50

Se konst på lunchen! Välkommen till en cirka 20 minuter lång visning av utställningen: Västerås stads kulturstipendiater i bild 2017–2018. Fri entré. Samling vid informationen.

Utställningen visar två årgångar av stipendiater. 2017 års stipendiater; Johanna Ehde, Frida Lundén Mörck och Jakob Ojanen. 2018 års stipendiater; Björn Camenius och Lisa Juntunen Roos. Samtliga har vuxit upp i Västerås.

Mer om konstnärerna

Johanna Ehdes praktik sträcker sig över flera medier och arbetsmetoder. Edhe är medlem i designkollektivet Rietlanden Women’s Office. Genom dem är hon med i självinitierade forskningsprojekt som bl a utforskar politisk publicering, tryck-aktivism och andra sätt att arbeta kollektivt och kritiskt med grafisk design.

Frida Lundén Mörck arbetar främst med glas i förhållande till materialets gränser, formens funktionalitet och betraktarens förväntningar. Glasets formbarhet och många betydelser är grunden för hennes utforskningar.

Jakob Ojanens arbete startar med en rörelse i stadens rum. I hans målningar samsas motsträviga viljor – en ständig kamp mellan konstruktion och dekonstruktion, mellan tillägg och raderande. På senare tid har Ojanen arbetat mycket med skulptur, faktiska fragment av staden, som i konstens rum väcks till liv och fylls av ny betydelse.

Björn Camenius arbetar främst i olja. I hans bildvärld blandas det alldagliga med det absurda. Trots starka, klara färgerna, lurar mörkret i förvrängda kroppar, kemiskt lila horisonter och övergivet bråte.

Lisa Juntunen Roos ser inte väven som en produkt med funktioner, utan ett konstverk vars tillblivelseprocess står i centrum. Ofta startar processen i ett utforskande av en plats traditioner, i nyfikenheten på en specifik hantverksteknik eller i bruket av textilen för kulturella möten.

Läs mer om alla konstnärer på vår hemsida under utställningar.
Utställningen pågår 1 dec–3 mars.

Välkommen!