Konst på 30 minuter, Barbro Östlihn – New York Imprint

1 mars 2023, 13:00 - 13:30

Barbro Östlihns (1930–1995) konstnärskap är ett av de mest intressanta i den svenska efterkrigstidens konst. Mitt i de kretsar där den amerikanska popkonsten och neo-realismen formades, utarbetade hon på 1960-talet ett alldeles eget formspråk, helt i takt med sin tid men ändå med ett eget personligt uttryck.

Barbro Östlihn hade länge inte någon självklar plats i den svenska konsthistorien, men framstår idag allt mer som en av de viktigaste svenska konstnärerna under det sena 1900-talet. Hennes karriär var mer internationell än svensk. På 1960-talet pendlade hon mellan Stockholm och New York, där hon visade separatutställningar på flera av de mest betydelsefulla gallerierna för den tidens samtidskonst.

Utställningen är producerad av Göteborgs konstmuseum i samverkan med Annika Öhrner, curator och docent i konstvetenskap.

Gratis att delta, ingen anmälan krävs. Samling vid Informationen.