Konstdygnet 2018

11 okt. - 12 okt. 2018, 11:00 - 12:00
Välkommen till Konstdygnet 2018 i Västerås!
 
Konstdygnet är en årlig konferens för alla som arbetar inom eller nära konstområdet. I år är temat ”Förändring, förflyttning, förberedelse”. Programmet knyts till konstnärer och organisationer som arbetar utifrån händelser och förändringar på olika nivåer och inriktning. Alltifrån det nära personliga till ett globalt perspektiv. Kom och ta del av konst, nya idéer och bredda ditt nätverk!
 .

Om Konstdygnet 2018
Ibland vill vi ha en förändring av våra liv. Ibland kommer en förändring plötsligt och utan vår önskan och kullkastar vår tillvaro. Konstdygnet 2018 tar avstamp i Västerås konstmuseums

nya utställning Ur aska. Här rör sig 15 konstnärer i de spår som den stora skogsbranden 2014 satt i Västmanland och i människor som levt sina liv i eldhärjade områden. Med konst och konstnärliga praktiker i fokus lyfter Konstdygnet blicken. Förändringar och kriser påverkar oss på olika sätt, i det stora och i det lilla.
 
Konstdygnets föreläsningar, seminarier och workshops rör sig mellan klimatförändringarnas miljöpåverkan och hur en enskild konstnärs påtvingade förflyttning omskapar sättet att arbeta. Men berör även förberedelser, vad vi kan lära av spruckna samarbeten och hur vi kan arbeta proaktivt med våra konstverksamheter i ett kulturpolitiskt föränderligt landskap. Hur kan vi navigera, kommunicera, lära av varandra – inte minst av ungas perspektiv – i en värld som ständigt rör på sig med små och stora förändringar? Varmt välkommen till Konstdygnet 2018!
 
Köp dina biljetter och se hela programmet här: https://rv.powerinit.com/Data/ca/EventTemplates/4401/?EventId=128
 
Konstdygnet arrangeras i ett samarbete mellan Region Västmanland, Västerås konstmuseum, Folkrörelsernas Konstfrämjande, Region Örebro län, Region Uppsala, Sörmlands museum och Sveriges Konstföreningar.
  .

Om utställningen Ur aska
Sommaren 2014 rasade den stora skogsbranden i Västmanland. Branden och hur den påverkade naturen, människan och samhället är utgångspunkt för utställningen. I Ur aska visas verk av femton konstnärer, alla verksamma i Västmanland. Verken berör branden i relation till historia, identitet, miljö, mytologi, samhällsbygge, tro och vetenskap. I utställningen ställs vi inte bara inför en hotfull okontrollerad kraft som skapar förödelse, utan även inför eldens nödvändighet för liv.

Under sommaren 2018 har flera stora bränder härjat runt om i Sverige och återigen har frågor kring människans påverkan på naturen och klimatförändringar aktualiserats. Gamla sår och rädslor har kommit åter, nya förluster och tragedier har uppstått. Vi försöker förstå varför. Utställningen speglar människans hopp, kamp, samhörighet och hur nytt liv växer fram – ur aska.
 
Medverkande konstnärer: Johanna Byström Sims, Anna Eilert, Helen Ekholm, Jennifer Espling, Gunnar Forsman, Lilian Granquist Fransson, Henrik Haukeland, Martin Holm, Marcus Ivarsson, Sari Jacobson, Patrik Karlström, Maria Koolen Hellmin, Susanne Torstensson, Mitchell Ward och Dan Wid. Curator: Linda Wallenberg.
 
Utställningen på Västerås konstmuseum innehåller: fotografi, skulptur, performance, måleri, textila verk, installationer samt video- och ljudkonstverk.Ytterligare två verk visas på Västmanlands Teater. I utställningen ingår även Om aska, en serie ljudreflektioner om branden och konsten.
 
Under utställningsperioden arrangeras ett fullspäckat program med performance, visningar, föreläsningar och ett seminarium tillsammans med Västmanlands Teater. Håll utkik på www.vasteraskonstmuseum.se för mer information
  .

Urvalsprocess Ur aska
Fem av konstnärerna i Ur aska har arbetet med längre undersökande projekt och tio av konstnärerna har sökt med såväl färdiga verk som idéer till nya verk i ett ”open call”.

I urvalet av medverkande konstnärer har en spridning av material, teknik men även erfarenhet, genus och geografisk spridning tagits i beaktande. Västerås konstmuseum och Konstfrämjandet Västmanland har valt att lyfta fram ett specifikt lokalt tema. De har även valt att arbeta med konstnärer och en curator som verkar i länet. Utifrån unika erfarenheter och förhållanden till branden kan utställningen därmed få en särskild betydelse både för de som medverkar i arbetet och för museets besökare. Urvalsgrupp i open call var: representanter från konstmuseet och Konstfrämjandet Västmanland, utställningens curator samt konstnär och konstintendent från annat län.