Konstfredag! med Mia Zeeck, om Konsten på Nya Karolinska Solna

Installationsbild. Montering av verket Stenbrott av Andreas Eriksson i NKS huvudentré, år 2017. Projektledare Susanne Andersson Kopp.

15 mars 2019, 13:00 - 14:00

Konsten på Nya Karolinska Solna

att skapa betydelser i gemensamma rum

118 miljoner till konst för Nya Karolinska. Det blev startpunkten på en historisk konstsatsning och en fascinerande resa. En färd genom ett decennium fyllt av möjligheter, förhoppningar och utmaningar. Med avsikt att låta konsten skapa avtryck och intryck i rum för människor i livets alla skeden.

Redan 2007 inleddes arbetet med det som skulle bli norra Europas största sjukhusbygge. Projektet skedde i samarbete mellan det offentliga och privata och genom procentregeln, där en del av kostnaderna avsätts till konst, räknades ett historiskt anslag fram. Ett gigantiskt åtagande för en liten konstavdelning. Att ge sig ut på denna oprövade mark krävde nya strategier och arbetsmetoder. Hur skulle en liten konstavdelning hålla jämna steg och vara jämbördig med ett gigantiskt byggbolag? Vilket ansvar följer med makten över stora offentliga medel? Vilka får bestämma och vilka får ta del? Med målsättningen att skapa transparenta processer och sprida de stora resurserna att nå många olika aktörer och skilda konstnärliga uttryck, togs de första stegen till nya processer. En cv-databas för konstnärer utformades, konstnärliga uppdrag utlystes, intresseanmälningar till uppdrag bedömdes och konstrådgivare upphandlades.

Ett konstprogram togs fram i ett tidigt skede där konstens intentioner formulerades. Innan ritningarna över byggnaden var klara föreslogs platser för konst i dialog med arkitekterna. Olika typer av konstnärliga uttryck för olika typer av rum. Bland variationer av rum, inomhus och utomhus, platser och passager, rum för lek och allvar, rum för avskildhet eller gemenskap, rum där livet börjar eller där livet nått sitt slut. Här, där konsten kommer oss alla till del i olika skeden i livet, tog ett stort antal konstnärer sig an utmaningar för att skapa betydelser och möten i våra gemensamma rum.

Föreläsningen om konsten på Nya Karolinska Solna, är berättelsen om möjligheterna och förhoppningarna, om hindren och motgångarna, om framgångarna längs vägen och om hur det gick till.

__________________________________________________________

Mia Zeeck är projektledare på Avdelningen för konst på kulturförvaltningen inom Region Stockholm

Kom på föreläsningen för att lära dig mer. Du kan även läsa mer om konsten här

Konstfredag är en föreläsningsserie i avslappnade former. Vårens konstfredagar startar 13.00 och kan inledas med lunch i Karlsgatan Kafé.