Konstfredag: Tyra Kleen – Konstnär och Kosmopolit

8 nov. 2019, 13:00 - 14:00

När konstnären Tyra Kleen dog 1951 testamenterade hon sina samlingar till Riddarhuset med direktivet att hennes arkiv inte fick öppnas på 50 år.

Karin Ström Lehander, master i konstvetenskap, universitetsadjunkt vid Linköpings universitet, föreläser om konst och konsthistoria vid LiU. Har arbetat med Tyra Kleens material sedan 2013 och bland annat curerat utställningen Två konstnärer i vår tids ljus om Tyra Kleen på Östergötlands museum 2016 och föreläst om konstnären vid ett flertal tillfällen, bland annat vid Thielska Galleriet, Riddarhuset och i Bologna. Har medverkat i ett antal antologier och utställningskataloger med texter om konstnären.

I föredraget berättar Karin om Tyra Kleens liv och konstnärskap, bland annat ur sin masteruppsats, och om hur det gick till när hon började studera och kartlägga konstnärens liv, resor och verk.

 

Konstfredag är en föreläsningsserie under avslappnade former som kan inledas med lunch i Karlsgatan Kafé. Presenteras i samarbete med Västerås Konstförening och Studieförbundet SENSUS.