Måndagar, onsdagar och fredagar i sommar! Kort introduktion till Västerås konstmuseums och Västmanlands läns museums utställningar

15 juni - 15 aug. 2017, 13:30 - 13:45

Kl 13.30 på måndagar, onsdagar och fredagar! Kort introduktion till Konstmuseets och Länsmuseets utställningar. Samling vid informationen.
För alla åldrar och gratis att delta!