Ny offentlig konst på södra Råby

Bild: Max Green Ekelin

2 sep. 2017, 15:00 - 16:00

Konstnärerna Anna Törrönen och Dan Wid har under hösten 2016 arbetat tillsammans med barn boende på Råby. Barnens idéer och tankar om form och om sin stadsdel har fått inspirera konstverken Här bor Ajda och Abstrakt Realism. Kommunstyrelsens ordförande Anders Teljebäck,  inviger den nya konsten tillsammans med direktör Anders Lerner, kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen och museichef Karin Levander, Västerås konstmuseum. Efter invigningen följer en vandring tillsammans med Anna Törrönen och Dan Wid där vi tittar på de nya konstverken, hela 11 stycken!

Varmt välkomna!

Ladda ner karta över konstverken här:
Offentlig konst södra Råby