Ny utställning: Teddy Sempinski – mosaikmästaren i Västerås Fullbokat!

Teddy Sempinski, detalj från mosaikverket Solarium, 1960. Entré Stora gatan 39 i Västerås. Foto; Ulf Lundin.

9 okt. 2021

Välkommen på öppning av höstens första utställning med Teddy Sempinski 9 oktober kl 12-16.

Kl. 14.00 – 14.30 invigs utställningen av historikern Rebecca Svensson. Invigningstalet har ett begränsat antal platser och kräver anmälan. Programmet är fullsatt. 

Konstnären Tadeusz-Marya ”Teddy” Sempinski (1927–1998) var en av Västerås mest anlitade konstnärer för offentlig konst under 50- och 60-talet. Sempinskis abstrakta uttryck lämpade sig väl för tidens modernistiska formspråk i arkitekturen och hans verk kom att smycka fasader, entréer och passager i stadsrummet. Idag är hans konst en verklig konstskatt som har blivit en viktig del av Västerås visuella uttryck. Utställningen Teddy Sempinski – mosaikmästaren i Västerås lyfter fram Sempinskis offentliga verk i staden och tecknar en bild av västeråskonstnären ”Teddy”.

Rebecca Svensson är historiker (fil.dr. ekonomisk historia), kulturarvsförmedlare, kulturarvsantikvarie. Född och uppväxt i Västerås på 1960 – 1980-talen, är hon verksam inom områdena industrihistoria, modernismens historia samt kyrkogårdskultur – allt med lite extra fokus på Västerås och Västmanland. Rebecca är leder också de till populära historiska stadsvandringar ”Folkhemsturen – Sweden the Middle way”, där hon utforskar och begrundar bland annat det ”moderna” Sverige så som det kom att ta form från 1930 – till 1990 -talen.

Anmälan krävs.
Utställningen är öppen hela dagen. Invigningstalet har ett begränsat antal platser och kräver anmälan till: anmalan.karlsgatan2@regionvastmanland.se
Ange följande uppgifter i din anmälan: Aktivitetsnamn, datum, ditt namn och hur många som vill delta.

Har du anmält dig och senare får förhinder ber vi dig avboka via samma e-post som anmälan gjordes.

Visa omtanke och stanna hemma om du känner dig sjuk.