Inställt. Öppet Rum. Pub och samtal.

Öppet rum - pub och samtal om konst i offentlig miljö

13 maj 2020, 17:00 - 19:00

Öppet rum återkommer i höst. Vårens program inställt.

Vårens andra konst- och arkitekturpub på Västerås konstmuseum som arrangeras i samarbete med Sveriges arkitekter i Västmanland. Kvällens tema är enprocentsregeln – arkitektens blick på offentlig konst. 

Sedan halvårsskiftet 2019 tillämpar Västerås stad den så kallade enprocentsregeln. Det innebär att en procent av investeringsmedlen för ny- och ombyggnation avsätts för att tillföra Västerås ny offentlig konst. Enprocentsregeln tillämpas på statlig nivå och i de flesta av Sveriges kommuner och regioner.

Kvällens program

17.00 Puben öppnar, mingel.
18.00 Tillbakablick – hur har användandet av enprocentsregeln sett ut?
18.30 Panelsamtal och publikdiskussion om enprocentsregeln och användandet av den framåt i Västerås.

Anmälan

Ingen anmälan krävs denna gång.