Prisutdelning 2019 års arkitekturpris Västmanland

7 maj 2019, 17:00 - 20:00

Om- och tillbyggnad av Ångkraftverket och besökscenter i Hälleskogsbrännan vinner 2019 års Arkitekturpris i Västmanland

Prisutdelning

tisdag den 7 maj kl. 18.00

på Västerås konstmuseum, Karlsgatan 2

Mingel med dryck och lättare förtäring från kl. 17.00

Välkommen!