Samarbetsprojekt Västerås konstmuseum – Carlforsska Gymnasiet, Bild och formgivning

3 maj - 26 maj 2024, 10:00 - 16:00

Resultatet av vårens samarbetsprojekt hänger nu i sal 3.
Elever i åk 2 på inriktningen Bild och formgivning, Carlforsska Gymnasiet har arbetat med textila porträtt. Eleverna har inspirerats av  konstnären  Małgorzata Mirga-Tas och hennes textila arbetssätt för att gestalta en betydelsefull person.

Arbetet har pågått under våren med att  undersöka uttrycket och det textila materialet. I de textila porträtten vävs personliga berättelser samman till ett gemensamt kollage.

Medverkande: 
Max Ahlqvist, Daniela Alves Borras, Charlotte Kerstin Bourne, Alice Forsberg, Jennifer Forsberg Hosio, Ida Gillenberg, Nova Hedström, Johline Nikula Selnes, Max Wennström, Bianca Wikström , Felicia Gustafsson Hegonius, Nathan Imfall, Mo Keenan, Lynx Kronblad, Emilia Molin, Sam Sakrak, Elin Sjödahl, Maja Smidsäter, Unna Öhman, Nova Öman