Samtal – ”Lekplatsen – Himlen är vårt enda tak!”

Lekplatsen – Himlen är vårt enda tak!,(detalj) Ann-Sofi Sidén, 2023 © Ann-Sofi Sidén/Bildupphovsrätt 2023 Foto: Ann-Sofi Sidén

28 aug. 2023, 18:00 - 19:00

Konstnären Ann-Sofi Sidén och kulturarvssamordnare John Rothlind samtalar om den nya konstnärliga gestaltningen och relationen till arvet från Johannes Rudbeckius. Moderator för samtalet är Linda Wallenberg, processledare offentlig konst, Västerås konstmuseum.

Platsen för samtalet är i Västerås Domkyrka.

Arrangörer Västerås domkyrka och Västerås domkyrkas vänner.

https://www.svenskakyrkan.se/kalender?eventId=49174463-d7aa-400a-9c41-f9245e99bb97-9&placeId=5b762c63-e20e-4570-a9ad-6ea2bc57841d