samtal:konst

Foto: Henrik Lago

28 feb. 2018, 18:00 - 19:00

Mikael Mogren, biskop Västerås stift, ger sina reflektioner över de påtagliga teman i utställningen Eva Koch – Den  drøm om fred. Vad innebär drömmen om fred egentligen? Hur ser din dröm om fred ut?

Hör Mikael Mogrens tankar och ingångar till frågan, samtalet hålls i utställningen på Västerås konstmuseum.