samtal:konst Eva Zettervall

Eva Zettervall, Sara Danius (Vinter), 2017. Foto: Kenneth Sundh. Bildupphovsrätt 2018.

23 maj 2018, 18:00 - 19:00

Eva Zettervall berättar fritt om sitt konstnärskap. Konstmuseet har ett flertal verk av Zettervall i samlingen. 2017 kompletterades samlingen med ytterligare ett verk, i vilken Eva Zettervall gestaltat Sara Danius.

Föredraget hålls i utställningen Abstrakt – Reflexioner från samlingen.

Programmet presenteras i samarbete med Västerås konstförening och studieförbundet SENSUS.

Eva Zettervall, Sara Danius (Vinter), 2017. Foto: Kenneth Sundh. Bildupphovsrätt 2018.