samtal:konst

Foto: Noora Isoeskeli

31 jan. 2018, 18:00 - 19:30

I samband med att Konstmuseet visar videoverket Abendland (Hour, Years, Aeons) av IC-98 ges ett artist talk med konstnärerna, Patrik Söderlund och Visa Suonpää. De samtalar om sitt konstnärskap och berättar om projektet Abendland med Emelie Wallgren, kulturutvecklare film, Region Västmanland. Programmet presenteras i samarbete med Region Västmanland och Finskt förvaltningsområde, Västerås stad.

Västerås konstmuseum köpte in verket Abendland (Hours, Years, Aeons) till samlingen 2016.