Sex laxar i en lax ask…Västerås konstskolans vårutställning

15 maj - 23 maj 2021
Välkommen till Västerås Konstskolas årliga utställning på Västerås Konstmuseum. I år visar sex avgångselever arbeten i måleri, skulptur, grafik och teckning.
Sex laxar i en lax ask…
Medverkande:
Anna Selin
Kim Lindgren
Linn Bark
Tim Nimborg
Viktor Ankréus
Viyan Salih

Konstnärlig utbildning på Västerås Konstskola är en 2-årig Konst- och kulturutbildning.
Utställningen visas detta år i Konstlabbet. Max 5 besökare åt gången i utställningen.
Visa omtanke, håll avstånd och stanna hemma vid minsta symptom.