Sittning – Samtal med skogen, med öppet deltagande

7 nov. 2018, 19:00 - 20:00

Under Ur askas utställningsperiod utför Susanne Torstensson ett återkommande performance som en del av sitt verk Sittning – samtal med skogen. Under performancen kommer Susanne att göra en meditativ sittning på en stubbe från brandområdet 2014 för att skapa en förbindelse med den skog som finns kvar efter branden. Mellan sittningarna uppmanas besökaren att själv sätta sig på stubben och söka efter en invärtes dialog med platsen stubben en gång stod på, samt fundera över sina egna erfarenheter och minnen.

Missa inte de sista gångerna som performancen äger rum. Idag den 7/11 kl 19.00–20.00, lördag 10/11 kl 13.00–14.00 och söndag 11/11 kl. 13.00–14.00.

Idag är de första 20 minuterna även en meditativ sittning där alla är välkomna ett delta utan kostnad. Under resterande tid kommer Susanne Torstenssons sittning att videodokumenteras. Även under söndag den 11/11 kl 13.00–14.00 kommer sittningen videodokumenteras.