Syntolkad visning: Sigrid Sandström – Föreställningar

30 jan. 2019, 18:00 - 19:00

Det krävs inte perfekt syn för att ta del av våra utställningar. Under våra syntolkade visningar ges detaljerade och målande beskrivningar av konsten i museet eller i staden offentliga miljöer. Under dagens visning kommer vi uppleva utställningen: Sigrid Sandström – Föreställningar.

Samling vid entrén till Karlsgatan 2. Visningarna tar cirka 60 minuter och kostar 40 kr.

Om utställningen

För Sigrid Sandström är måleriet ett utforskande i färg. Genom tryck, måleri och tejpning, bygger hon upp sina målningar till komplexa rymder – ytor som växer fram i en växelverkan mellan slump och kontroll. För Sandström är det upplevelsen och läsningen av måleriet som driver fram nya konstnärliga beslut och förhållningssätt till konsten. Hennes målningar är ett vibrerande gränsland mellan konstnären och betraktaren där upplevelser, erfarenheter och minnen projiceras.

I utställningssalen på Västerås konstmuseum pågår ett experiment som grundar sig i Sandströms intresse för ögats seende; betraktarens blick och upplevelse av den målade ytan. Utöver de målade och infärgade dukarna, belyses delar av målningarna med färgat ljus. Som besökare bjuds du in att vara en aktiv del i färdigställandet av utställningen, genom ögats seende och medvetandets formande av en personlig föreställning. Bilderna i rummet är på så sätt samlad kunskap mellan konstnären och betraktaren.

Sigrid Sandström (f. 1970) är utbildad vid bl a Yale University School of Art, USA. Hon är professor i måleri vid Kungliga konsthögskolan i Stockholm där hon bor och verkar.