Inställt. Temavisning: Naturen som resurs

Helmer Osslund (1866–1938), Lapporten, Gouache, 1930-tal (bilden är beskuren).

13 maj 2020, 12:30 - 13:00

Välkommen till vårens temavisningar i utställningen Föreställningar om naturen. Under temavisningen så fokuserar vi på två konstverk i utställningen och resonerar kring ett särskilt tema. Visningen tar cirka 30 minuter och är kostnadsfri. Samling vid informationsdisken i entrén.

Vårens teman och konstverk

12 februari: Det ultimata landskapet
Landskap av C J Fahlcrantz
Nordic Panoramas, Landscape No. 3 av My Lindh

11 mars: Naturen och kapitalet
Vattenfall av Marcus Larsson
Swiss alps #3 av Patrik Karlström

22 april: Naturen – en konstruktion?
Änder i vass av Bruno Liljefors
In the Midst of Nature av Björn Larsson

13 maj: Naturen som resurs
Lapporten av Helmer Osslund
Abendland (Hours, Years, Aeons) av IC-98

 

OM UTSTÄLLNINGEN

Konstverken är med i utställningen Föreställningar om naturen.