Utställning i Konstlabbet: Fånga konst i naturen

11 nov. 2020, 13:00 - 20:00

I Konstlabbet visas elevers avgjutningar och skulpturer som skapats på Naturskolan, Asköviken.

Det är elever i årskurs 7, från Rotundaskolan och Grundskolan Äventyret som har fått närma sig konst och natur med en undersökande metod. Inspirationen har hämtats från konstnären Nayab Ikrams verk på Västerås konstmuseum som visas i utställningen Föreställningar om naturen, samt besök på Naturskolan, Asköviken. Eleverna har observerat, undersökt material och gjutit i sojavax utifrån en personlig betraktelse.

Kom och titta på alla verk eleverna har skapat!

Visas 11 nov kl 13.00-20.00 samt 12 nov kl 10.00-17.00.