Utställning i Konstlabbet: Fotografiskt kollage

Amidala Hoffmén, Alla gråter (2020)

28 okt. - 3 nov. 2020

Utställningen Fotografiskt kollage har utgångspunkt i Lotta Antonssons utställning och visar arbeten utförda av elever från Kopparlundsgymnasiet och Grillska gymnasiet.

Eleverna gavs inledningsvis en inspirationsföreläsning av konstnären där de fick fördjupa sig i Lotta Antonssons arbetssätt, konstnärskap och utställning. Därefter har eleverna jobbat individuellt med uppgiften att kommentera något i vår tid som engagerar dem, utifrån Lotta Antonssons arbetssätt.

Du kan se utställningen i Konstlabbet 28 oktober – 3 november när Karlsgatan 2 har öppet.