Konstlabbet UNG: Susy Marklund och Teodora Zivanovic – Gränser emellan

6 mars - 10 mars 2024

Välkomna till utställningen Gränser emellan av Susy Marklund och Teodora Zivanovic.

Som det sista projektet i kursen IB Visual Arts på Carlforsska gymnasiet, har två elever skapat utställningar med olika tematiska trådar och fokus.
Genom ett samarbete med Västerås Konstmuseum och museets curator Martina McQueen har eleverna lärt sig om curering och vad det innebär att planera en utställning.
I sina utställningar delar Susy Marklund och Teodora Zivanovic med sig av sina konstnärliga undersökningar kring frågor som självkännedom, miljöers påverkan på människor och gränser mellan inre, yttre, konstruerat och organiskt.

 

Susy Marklunds verk speglar hennes erfarenheter av att bo i Europa och Latinamerika. Genom digitalt måleri utforskar hon inflytanden som urbana och naturliga miljöer har på människors känslor.

Teodora Zivanovic arbetar med en blandning av medium, som keramiska skulpturer, teckning samt analogt och digitalt måleri. Genom sin konst spenderar hon tid med sina känslor för att uppnå nya nivåer av självmedvetande.

 

Utställningsperiod:

6 mars – 10 mars i Konstlabbet. Utställningen är öppen under museets öppettider.

Vernissage: 6 mars kl 14.00

 

Boundaries between

As the big, final project in their course, two IB Visual Arts students have created exhibitions with different thematic threads and focuses.
Through a collaboration with the museum and curator Martina McQueen, the students have learned about curation and what it means to plan an exhibition.
In their exhibitions, Susy Marklund and Teodora Zivanovic share their artistic investigations into questions of self-knowing, the effect of environments on people, and boundaries between the inner, outer, constructed, and organic.

Susy Marklund’s work reflects her experiences living in Europe and Latin America. Using digital painting, she explores the impact of urban and natural environments on human emotions.

Teodora Zivanovic works with a variety of media such as ceramic sculptures, drawing, as well as analogue and digital painting. Through her art, she spends time with her feelings to reach new levels of self-awareness.

 

Konstlabbet UNG är Västerås konstmuseums konstpedagogiska satsning för unga. Konstlabbet UNG bygger på att ungas röster och erfarenhet ska höras, synas och ta plats. Innehållet bestäms och utformas av deltagarna. Mötesplatsen Konstlabbet UNG är till för dem som har idéer att förverkliga eller bara testa att uttrycka tankar och idéer med olika kreativa inriktningar.