Kulturonsdag med Afterwork: Väntans torg

13 feb. 2019, 18:00 - 19:00

Välkomna till Kulturonsdag med Afterwork!

AW i Karlsgatan Kafé kl:16-20
Föreläsning i konstmuséet kl:18-19

Onsdag 13 feb: Nivå Landskapsarkitektur och konstnären Beatrice Hansson i en föreläsning om projektet Väntans Torg.

Under 5 dagar i september 2014 placerades 400 pallar ut på Vasaplan i Umeå. Väntans torg är ett projekt vars mål var att förstå hur händelser och fysiska tillägg på en plats kan förändra hur man ser på den. Undersökningen, som genomfördes av Nivå landskapsarkitektur tillsammans med konstnären Beatrice Hansson, låg till grund för en stor ombyggnation och förnyelse av Vasaplan, som nu är genomförd. Nivå och Beatrice agerade i det offentliga rummet och bjöd in alla till att vara medskapare. Det öppnade upp för en dialog och resultatet blev att olika händelser med pallarna avlöste varandra; vissa planerade och andra mer spontana. Uppdraget utformades av Umeå kommun och Statens Konstråd i samarbete med Riksantikvarieämbetet, Boverket och Arkitektur- och Designcentrum.

Den 13 februari bjuder vi in till en föreläsning med Nivå Landskapsarkitektur och konstnären Beatrice Hansson. Föreläsning sker inne på Västerås konstmuseum där 185 av pallarna från projektet Väntans Torg står placerade under våren. Välkomna!