Vernissage: Den fria leken

© Johanna Billing, I´m Gonna Live Anyhow Until I Die, video, 2012

1 juni 2017, 18:00

Den fria leken

Vernissage torsdag 1 juni 2017, Västerås konstmuseum

Kl 18 inviger Kulturminister Alice Bah Kuhnke utställningen

Utställningen Den fria leken utforskar människans lek i relation till frihetsbegreppet.

I leken testar vi våra begränsningar, här utvecklas våra sociala färdigheter och förståelse för omvärlden. Samtidigt ligger lekens fantasivärld utanför verklighetens normer och rutiner, den fungerar snarare som en outtalad överenskommelse mellan deltagare, ett självreglerande system som rör sig obehindrat mellan dröm och verklighet. Leken är därmed en unik frizon som befinner sig i gränslandet mellan att vara ett pedagogiskt instrument för anpassning och en radikal modell för frigörelse. Det är därför inte konstigt att pedagoger, sociologer, konstnärer, men även näringsliv har inspirerats av lekens förmåga att locka fram människans inneboende kreativitet, och samtidigt fungera som en spegel mot samtiden.

Utställningen Den fria leken visar konstverk av Johanna Billing, Gabo Camnitzer, Adelita Husni-Bey, Mats Eriksson Dunér, Priscila Fernandes, Jacob Kirkegaard och Alicja Rogalska.

Curator: Katrin Ingelstedt

Utställningen Den fria leken avslutar det två-åriga sociala konstprojektet Ballongen – lek på riktigt, där samtidskonstnärer tillsammans med barn och unga har undersökt nya ytor för lek och fritt skapande i stadsdelen Råby, Västerås. Utställningen pågår 1 juni – 27 augusti på Västerås konstmuseum och görs i samarbete med Konstfrämjandet Västmanland. Tack till Iaspis.

Under vernissagen släpps även boken Den fria leken. Modellen, Ballongen och konsten som aktion. En fördjupning av projektet Ballongen – lek på riktigt, med nedslag i historiska och samtida konstnärliga aktioner i stadsrummet. Boken ges ut av Konstfrämjandet i samarbete med Västerås konstmuseum, Konstfack och Västmanlands läns museum.

Läs mer här: http://vastmanland.konstframjandet.se/projekt/ballongen/

Ballongen – lek på riktigt har genomförts av Västerås konstmuseum, Västmanlands läns museum, Konstfrämjandet Västmanland, Folkrörelsernas Konstfrämjande och Knytpunkten på Råby. Med stöd från Västerås stads sociala resursfond, Kulturrådet, Sparbanksstiftelsen Nya och Bostads AB Mimer.