Vernissage Eva Koch – Den drøm om fred

17 feb. 2018, 14:00 - 15:00

Invigning av utställningen Den drøm om fred med Eva Koch.

Anders Lerner, direktör kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen inviger utställningen kl 14. Därefter följer ett samtal mellan Eva Borgegård, curator för utställningen och Eva Koch.

Eva Koch är en av Nordens främsta videokonstnärer. Utbildad vid Det Kongelige Danske Kunstakademi 1992 och Universitat de Barcelona/Faculty of Fine Arts, 1989. Hennes verk har bland annat visats internationellt på Venedigbiennalen Arsenale och Danska Paviljongen, Italien; Sydneybiennalen, Australien; Tel Avivs videokonstbiennal, Israel; Statens Museum for Kunst samt Ny Carlsberg Glyptotek i Danmark. 2015 installerade Eva Koch Duer i Tårnet, en permanent videoinstallation på Christiansborgs slott, Köpenhamn. I byggnaden finns Folketinget, statsministerns kansli samt Danmarks högsta domstol.

Eva Koch är skulptör i grunden, vilket märks i hennes arbete med ljus-, ljud- och videoinstallationer. Hon läser av utställningsplatsens och rummets särskilda förutsättningar, hur verket placeras utifrån dessa och hur besökaren kan röra sig i rummet. Varje installation blir på så sätt unik för den nya miljö den visas i. Eva Kochs videoinstallationer är ofta fysiskt kännbara där alla sinnen berörs.

Utställningen genomförs med stöd av Slotts- och Kulturstyrelsen, Kulturministeriet, Danmark och Danmarks Ambassad i Sverige.